Калкулатор

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Português Português 简体中文

С тази възможност на Бързи команди във Vivaldi може да извършвате различни изчисления с едно мигване на окото.

Отворете Бързи команди, като натиснете F2/⌘ E от клавиатурата, и започнете да пишете уравнението. Например, „5166/123“, „sqrt 9“ и т.н.

Решението ще се появи под полето за въвеждане и в изсветлен цвят и след уравнението в полето за въвеждане. Когато натиснете Enter, решението ще бъде автоматично копирано в клипборда.

Видове достъпни изчисления:

 • Събиране (x+y)
 • Изваждане (x-y)
 • Умножение (y*z или y x z)
 • Деление (x/y)
 • Остатък (x%y)
 • Множител/повдигане на степен (x^y)
 • Квадратен корен (sqrt x)
 • Факториел (x!)
 • Логаритми (ln x, log x, log10 x)
 • Тригонометрични функции (sin x, cos x, tan x)
 • Обратни тригонометрични функции (asin x, acos x, atan x)
 • Хиперболични функции (sinh x, cosh x, tanh x)
 • Обратни хиперболични функции (asinh x, acosh x, atanh x)
 • Закръгляне към по-голямо/по-малко/цяло число (ceil x, floor x, round x)
 • Абсолютна стойност/величина (abs x)