Добавяне и управление на календари

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Српски

Добавяне на календари

За да създадете календар с локален или онлайн профил:

 1. Преминете към Настройки > Календар > Календари.
 2. Щракнете върху  Добави календара под списъка с календари.
 3. Подберете с кой профил искате да създадете календара.
 4. Дайте му название и му поберете цвят от палитрата.
 5. Щракнете върху Създай календара.
Създаване на нов календар в Настройки на календара

За да създадете календар с онлайн профил, може да създадете календара и на сървърите на доставчика на услуги, т.е. в техния уебинтерфейс.


Редактиране на календари

За да редактирате календар:

 1. Преминете към Настройки > Календар > Календари.
 2. Изберете календара, който искате да обновите.
 3. Направете промените.
 4. Щракнете върху Запиши.

Може да промените:

 • Названието на календара на локалните календари,
 • Цвета на календара,
 • Превключването на разгъването на календара в изгледа с календари,
 • Превключването на сверяването на онлайн календари.

Изнасяне на календари

Може да изнасяте както локални, така и онлайн календари като файлове ICS.

За да изнесете календар:

 1. Преминете към Настройки> Календар > Календари.
 2. Изберете календара, който искате да изнесете.
 3. Щракнете върху Изнеси календара.
 4. Изберете папка във файловия мениджър/Файндър, в която да запишете файла.
 5. Щракнете върху Запиши.
Изнасяне на календар в Настройки на календара

Изтриване на календари

За да изтриете календар:

 1. Преминете към Настройки > Календар > Календари.
 2. Изберете календара, който искате да изтриете.
 3. Щракнете върху  Изтриване на календара под списъка с календари.
 4. Щракнете върху Изтрий в потвърждаващия диалог.

Was this page helpful?