Внасяне и изнасяне на данни

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Dansk Português 简体中文

За да внесете данни от Vivaldi в друго устройство, препоръчваме да използвате възможността за сверяване на браузъра. Четете по-нататък, за да научите как да внесете данни от друг браузър и от файлове в компютъра, в т.ч. алтернативните начини за пренасяне на данни между браузъри Vivaldi.

Внасяне на отметки

За да внесете отметки от друг браузър на същия компютър или от файл HTML:

 1. Преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл.
 2. Изберете от кой браузър искате да внесете отметки.
  Ако сте записали своите отметки във файл, изберете Файл с отметки HTML от падащото меню.
 3. Щракнете върху Почни внасянето.

В зависимост от изходния браузър може да внесете едновременно и други данни на браузъра, например пароли и история.


Изнасяне на отметки

За да изнесете отметки:

 • Преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Изнеси отметките;
 • Посочете място за изтегляне;

Файлът ще бъде записан като файл HTML.


Внасяне на пароли

 1. Преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл;
 2. Изберете от кой браузър искате да внесете пароли;
 3. Щракнете върху Почни внасянето.

За да внесете пароли от  файл .csv:

 1. Напишете „vivaldi://password-manager/settings“ в адресното поле.
 2. В дял Импортиране на пароли щракнете върху Избиране на файл.
 3. Посочете файла .csv с вашите пароли.
 4. Щракнете върху Отвори.

Изнасяне на пароли

За да изнесете пароли от Vivaldi:

 • Преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Изнеси > Изнеси паролите.
 • Потвърдете своята самоличност, например като въведете паролата за вписване в Windows.
 • Изберете целевата папка.

  Важно! Съхраняването на пароли във файл .csv ги прави видими за всеки, който има достъп до файла.


  Внасяне на история

  Освен отметки и пароли от повечето браузъри може да внесете и своята история на сърфиране.

  1. Преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл
  2. Изберете от кой браузър искате да внесете история;
  3. Щракнете върху Почни внасянето.

  Внасяне на записки

  За да внесете записки:

  1. Уверете се, че всички записки, които искате да внесете, са в една папка и са записани като текстов или файл markdown.
  2. Преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл.
  3. От падащото меню изберете Папка със записки.
  4. Щракнете върху Посочи папка със записки….
  5. Изберете изходна папка.

  Или:

  Всички съответни файлове в папката ще бъдат внесени като записки във Vivaldi.


  Изнасяне на записки

  За да изнесете вашите записки:

  1. Преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Изнеси > Изнеси записките.
  2. Изберете целевата папка.

  Или:

  Всички записки ще бъдат записани като отделни текстови файлове (.txt) или файлове markdown (.md).


  Внасяне на списък за четене

  За да внесете списък за четене:

  1. Преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл.
  2. От падащото меню изберете Списък за четене (CSV).
  3. Щракнете върху Посочи файл….
  4. Изберете изходна папка.

  Или:


  Изнасяне на списъка за четене

  За да изнесете вашия списък за четене:

  1. Преминете към  меню на Vivaldi > Файл > Изнеси > Изнеси списъка за четене.
  2. Изберете целевата папка.

  Или:


  Внасяне и изнасяне на канали

  За да научите как да внасяте и изнасяте от и към четеца на канали на Vivaldi, разгледайте помощната страница тук.


  Пренасяне на пълния профил в браузър Vivaldi

  Препоръчваме да използвате Свер и настройките за изнасяне/внасяне в браузъра за пренасяне на данни от един Vivaldi към друг. В случай че искате да внесете повече данни, отколкото могат да бъдат сверени, може да копирате и замените цялата папка с профил. За да пренесете само някои видове данни, преминете към следващия абзац.

  За да намерите папката с профил:

  1. Преминете към  меню на Vivaldi > Помощ > За Vivaldi или vivaldi://about;
  2. Запишете Път към профила;
  3. Намерете папката Default във вашия файлов мениджър/Файндър.

  За да преместите профила от един Vivaldi към друг:

  1. Преместете копие на папка Default от изходния компютър в целевия компютър;
  2. Намерете папката Default, която искате да заместите във вашия файлов мениджър/Файндър.
  3. Затворете/излезте от Vivaldi;
  4. Поставете и заместете профила;
  5. Отворете Vivaldi.

  Важно! Записаните пароли и бисквитки няма да се пренесат при преместване на профила между компютри или потребители в същия компютър. Преместете, а не правете копие на съществуващ профил. Две копия на Vivaldi не работят с един и същи профил — дори на различни компютри! Профилът съдържа идентификатори, които трябва да останат уникални между вашите инсталации. Услуги като Свер и пощенски профили чрез OAuth няма да работят, когато се използват две копия на един и същи профил.


  Внасяне на файлове с данни от браузъри Chromium

  Докато Vivaldi е затворен, може да замествате файловете в папката с профил със същите файлове от папки с профил на Vivaldi или тези на друг браузър, базиран на Chromium.

  Преди да се опитате да внесете данни по този начин, препоръчваме за всеки случай да направите резервно копие на текущата папка с профил.

  По този начин може да внесете следните данни:

  • Отметки;
  • Текуща сесия;
  • Текущи раздели;
  • Фавикони;
  • История;
  • Последна сесия;
  • Последни раздели;
  • Вписващи данни;
  • Записки (достъпни само във Vivaldi);
  • Настройки;
  • Уебданни.