Внасяне и изнасяне на данни

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Dansk Português

За да внесете данни от Vivaldi в друго устройство, препоръчваме да използвате възможността за сверяване на браузъра. Четете по-нататък, за да научите как да внесете данни от друг браузър и от файлове в компютъра, в т.ч. алтернативните начини за пренасяне на данни между браузъри Vivaldi.

Внасяне на отметки

За да внесете отметки от друг браузър на същия компютър или от файл HTML:

 1. Преминете към меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл.
 2. Изберете от кой браузър искате да внесете отметки.
  Ако сте записали своите отметки във файл, изберете Файл с отметки HTML от падащото меню.
 3. Щракнете върху Почни внасянето.

В зависимост от изходния браузър може да внесете едновременно и други данни на браузъра, например пароли и история.


Изнасяне на отметки

За да изнесете отметки:

 • Преминете към меню на Vivaldi > Файл > Изнеси отметките;
 • Посочете място за изтегляне;

Файлът ще бъде записан като файл HTML.


Внасяне на пароли

 1. Преминете към меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл;
 2. Изберете от кой браузър искате да внесете пароли;
 3. Щракнете върху Почни внасянето.

За да внесете пароли от файл .csv:

 1. Преминете към vivaldi://flags и потърсете #password-import;
 2. Разрешете експерименталната възможност;
 3. Пуснете повторно браузъра;
 4. Напишете „chrome://settings/passwords“ в адресното поле;
 5. Щракнете върху Още действия (отдясно на Запазени пароли);
 6. Изберете Внеси;
 7. Посочете файла .csv с вашите пароли;
 8. Щракнете върху Отвори.

Изнасяне на пароли

За да изнесете пароли от Vivaldi:

 1. Напишете „chrome://settings/passwords“ в адресното поле;
 2. Щракнете върху Още действия (отдясно на Запазени пароли);
 3. Изберете Експортиране на паролите;
 4. Въведете паролата на вашия профил в ОС;
 5. Посочете място за изтегляне;
 6. Щракнете върху Запиши;

Важно! Съхраняването на пароли във файл .csv ги прави видими за всеки, който има достъп до файла.


Внасяне на история

Освен отметки и пароли от повечето браузъри може да внесете и своята история на сърфиране.

 1. Преминете към меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл.
 2. Изберете от кой браузър искате да внесете история;
 3. Щракнете върху Почни внасянето.

Внасяне на записки

За да внесете записки:

 1. Уверете се, че всички записки, които искате да внесете, са в една папка;
 2. Отворете Бързи команди с (F2/⌘ E);
 3. Напишете „Внеси записки“;
 4. Изберете папката, която искате да внесете и щракнете върху Избери папка.

Всички съответни текстови файлове в папката ще бъдат внесени като записки във Vivaldi.


Изнасяне на записки

За да изнесете записките:

 1. Отворете Бързи команди с (F2/⌘ E);
 2. Напишете „Изнеси записките“;
 3. Изберете папката, която искате да изнесете и щракнете върху Избери папка.

Всички записки ще бъдат записани като отделни текстови файлове.


Пренасяне на пълния профил в браузър Vivaldi

Препоръчваме да използвате Свер за пренасяне на данни от един Vivaldi към друг. В случай че искате да внесете повече данни, отколкото могат да бъдат сверени, може да копирате и замените цялата папка с профил. За да пренесете само някои видове данни, преминете към следващия абзац.

За да намерите папката с профил:

 1. Преминете към меню на Vivaldi > Помощ > За Vivaldi или vivaldi://about;
 2. Отбележете си Profile Path;
 3. Намерете папка Default във вашия файлов мениджър/Файндър.

За да преместите профила от един Vivaldi към друг:

 1. Преместете копие на папка Default от изходния компютър в целевия компютър;
 2. Намерете папка Default, която искате да заместите във вашия файлов мениджър/Файндър.
 3. Затворете/излезте от Vivaldi;
 4. Поставете и заместете профила;
 5. Отворете Vivaldi.

Внасяне на файлове с данни от браузъри Chromium

Докато Vivaldi е затворен, може да замествате файловете в папката с профил със същите файлове от папки с профил на Vivaldi или тези на друг браузър, базиран на Chromium.

Преди да се опитате да внесете данни по този начин, препоръчваме за всеки случай да направите резервно копие на текущата папка с профил.

По този начин може да внесете следните данни:

 • Отметки;
 • Текуща сесия;
 • Текущи раздели;
 • Фавикони;
 • История;
 • Последна сесия;
 • Последни раздели;
 • Вписващи данни;
 • Записки (достъпни само във Vivaldi);
 • Настройки;
 • Уебданни.

Беше ли полезна страницата?