Пускова решетка

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Dansk Português 简体中文

Пусковата решетка е порталът към мрежата, в която се намират полето за търсене, номераторите и някои от вътрешните страници на браузъра.

Настройки

Както всичко останало във Vivaldi, и тук има много възможности за избор на начална страница.

Презареждане с пусковата решетка

Ако вместо да продължите с предишната сесия, предпочитате да почвате сърфирането отначало, може да настроите браузъра да се отваря с пускова решетка. За да го направите:

 1. Преминете към Настройки > Общи > Пускане > Презареждане.
 2. Изберете като пускова решетка.

Пускова решетка като начална страница

За да зададете пусковата решетка като своя начална страница:

 1. Преминете към Настройки > Общи > Пускане > Начална страница.
 2. Изберете като пускова решетка.

След това може да имате достъп до началната страница в текущия раздел, като щракнете върху  Преход към началната страница в лентата с адреси.

Пускова решетка като страница с нов раздел

Когато отваряте нов раздел, може да посочите да го отворите като пускова решетка, начална страница, празна страница, посочена страница или разширение. За да посочите пускова решетка:

 1. Преминете към Настройки > Раздели > Вид при създаване.
 2. Изберете като пускова решетка.

Пусковата решетка също така може да бъде заменена с разширение по ваш избор. За да го направите:

 1. Добавете разширението към Vivaldi от магазина на Chrome.
 2. Преминете към Настройки > Раздели > Вид при създаване.
 3. Изберете като пускова решетка.
 4. След като е разрешено, поставете отметка пред и управлявай чрез разширение.

Фонова картина на пусковата решетка

За да промените фоновата картина на пусковата решетка:

 1. Преминете към Настройки > Теми > Редактор > Подлагане.
 2. Уверете се, че видът на подлагането е зададен като картина.
 3. Изберете една от наличните настройки или качете собствена фонова картина.

Игра Вивалдия

За бърз достъп до играта Вивалдия може да добавите бутон за бързо пускане в долния десен ъгъл на номератора. За да го добавите:

 1. Преминете към Настройки > Решетка > Номератор > Вивалдия, играта към Vivaldi.
 2. Поставете отметка пред Покажи към номератора.

Скриване на пусковата решетка

Ако няма да използвате пускова решетка и искате да я скриете, изберете други варианти в настройките на Презареждане, Начална страница и Вид при създаване.


Бързи настройки

Освен че може да нагласите пусковата решетка от Настройки, може да правите и бързи промени направо от пусковата решетка. Просто щракнете върху бутон с настройки на чата във форума Показване на Бързи настройки в горния десен ъгъл на пусковата решетка.


Номератор

Основна особеност на пусковата решетка е номераторът, запълнен с вашите предпочитани отметки. За да добавите папки с отметки към номератора:

 1. Изберете папката в панел Отметки или диспечера на отметки.
 2. В частта със сведения на папката поставете отметка пред Номератор.
  Или щракнете с десен върху папката и изберетеПолзвай като номератор.

Ако искате да няма отметки към номератора в пусковата решетка, уверете се, че нито една от папките с отметки не е зададена да се показва в пусковата решетка.

Повече в помощната страница номератори.


Търсене

Освен през адресното поле и полето за търсене в лентата с адреси и Бързи команди, може да търсите в мрежата и от полето за търсене в пусковата решетка.

За да смените търсачката, щракнете върху фавиконата на търсачката и изберете някоя от падащото меню (вж. картината по-горе) или въведете псевдонима на търсачката пред търсеното понятие.
Щракнете върху  стрелката отдясно, за да видите последните търсения.

За да превключите разгъването на полето за търсене в пусковата решетка:

 1. Преминете към Настройки > Търсене > Настройки на търсене.
 2. Поставете/снемете отметката пред Показвай поле за търсене към номератора.

Лента за придвижване

От менюто за придвижване в пусковата решетка може да получите достъп до:

Може да посочите дали и къде да се показва лентата за придвижване.

 1. Преминете към Настройки > Решетка > Лента за придвижване.
 2. Посочете между: