Търсене

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português Português 简体中文

Браузър Vivaldi позволява да търсите в мрежата по всеки удобен за вас начин. Ето как.

Търсене през адресното поле

 1. Преминете към Настройки> Търсене и се уверете, че Позволи търсене през адресното поле е разрешено.
 2. Напишете търсеното понятие в адресното поле и натиснете Enter.
 3. Vivaldi ще покаже резултатите от търсенето, като използва основната търсачка.
  1. Използвайте търсачка по псевдоними, за да видите резултати от други търсачки.
Лента за търсене

Търсене през полето за търсене

Друг начин за търсене в мрежата е да използвате полето за търсене към лентата с адреси.

 1. Преминете към Настройки > Търсене и посочете между:
  1. Показване на текстово поле за търсене към лентата с адреси,
  2. Показване само на бутон за търсене,
  3. Пълно забраняване на полето за търсене;
 2. Напишете търсеното понятие в полето за търсене и натиснете Enter.

За да превключите търсачките, щракнете върху бутона бутон за промяна на търсачката Промяна на търсачката отляво на полето за търсене и изберете друга търсачка от менюто с падащ списък.

Когато търсите през полето за търсене с търсачки, различни от основната, последно използваната търсачка се връща към основната, когато затворите браузъра. За да запазите последно използваната от вас търсачка, преминете към Настройки > Търсене и разрешете Запази последно избраната търсачка.

За да потърсите отново същото търсено понятие, щракнете върху бутона бутон със стрелка надолуИстория на търсене отдясно на полето за търсене, за да се покаже списък с последните търсения.

За да се показва фавикона вместо лупа на действащата търсачка, разрешете я в Настройки > Търсене > Показвай икона на търсачката.

Размерът на полето за търсене в лентата с адреси може да бъде променен, като поставите курсора на мишката върху левия ръб на полето за търсене и влачите мишката в предпочитаната посока.


Търсене през номератора

 1. За да търсите през пусковата решетка, преминете към Настройки > Търсене и се уверете, че Показвай поле за търсене към номератора е разрешено.
 2. Напишете търсеното понятие в полето за търсене Номератор.

За да превключите търсачките, щракнете върху бутона c фавикона на търсачката отляво на полето за търсене и изберете друга търсачка от менюто с падащ списък.

За да потърсите отново същото търсено понятие, щракнете върху бутона бутон със стрелка надолу История на търсене отдясно на полето за търсене, за да се покаже списък с последните търсения.


Отваряне на резултатите от търсенето в нов раздел

Когато търсите през полето за търсене, може да отворите резултатите от търсенето в нов раздел, вместо в текущия. Тази възможност може да бъде особено полезна, ако правите проучване или се налага да потърсите няколко понятия наведнъж.

За да я разрешите, преминете към Настройки > Търсене и поставете отметка пред Търси винаги в нов раздел.
настройки на търсене

Или напишете търсеното понятие в адресното поле или полето за търсене и натиснете ALT + Enter, за да отворите резултатите в нов раздел.


Търсене по картина

Може да извършите обратно търсене по картина, за да намерите повече информация за нея или да намерите подобни картини.

За да извършите търсене по картина:

 1. Отворете страницата с картината, която искате да търсите.
 2. Щракнете с десен върху картината, за да отворите контекстното меню.
 3. Изберете Потърси по картина. Изберете Картина > Потърси по картина, ако картината едновременно с това е и препратка.

Резултатите от търсенето ще се отворят в нов раздел.

Търсенето се извършва с основната търсачка за картини. За да промените основната търсачка за картини:

 1. Преминете към Настройки > Търсене > Търсачка за картини.
 2. Изберете вашата предпочитана търсачка, която предлага търсене по картина.

Търсене с избиране в страница

Вместо да копирате и поставяте търсено понятие от страница в адресното поле или полето за търсене, щракнете с десен върху осветения текст > посочете Потърси чрез > изберете търсачка. За да отворите резултатите от търсенето в нов фонов раздел, преминете към Настройки > Търсене и поставете отметка пред Търси избраното фоново (вж. картината по-горе).


Предложения при търсене

Наред с другите настройки в Настройки > Търсене > Допуск на предложения може да определите дали да разрешите предложенията за търсене през адресното поле и полето за търсене. Когато са разрешени, ще получавате предложения за търсене веднага щом започнете да пишете заявка за търсене. Това е удобна възможност, но тя има отражение върху поверителността. Може да прочетете повече в нашия блог на екипа.

Дори да разрешите предложения от търсачките в Настройки > Търсене > Допуск на предложения това може да се сведе до позволяване на предложения за търсене само при въведен псевдоним на търсачка, което ясно указва, че става дума за търсене, а не за въвеждане на адрес.

Освен това може ръчно да забраните предложенията за търсене от определени търсачки, като преминете към Настройки > Търсене > Търсачки > и изберете търсачка > изчиствайки полето Предложения от адрес. Или може да използвате предложения от адрес на друга търсачка. Например може да получавате предложения от DuckDuckGo, която е по-загрижена за поверителността, а да търсите чрез Google.


Налични търсачки

Фабрично във Vivaldi са налични няколко търсачки.

 • Bing — за търсене в мрежата чрез Microsoft Bing.
 • Yahoo — за търсене в мрежата чрез Yahoo.
 • DuckDuckGo — търсачка, която не следи потребителите.
 • Ecosia — търсачка, която засажда дървета.
 • StartPage — поверителен начин за търсене чрез Google.
 • Wikipedia — за търсене в безплатната онлайн енциклопедия Wikipedia.
 • Google — за търсене в мрежата чрез Google.
 • Qwant — търсачка, ориентирана към поверителността, която е фабрично налична в избрани държави.
 • You.com — търсачката, която е във ваш контрол. Фабрично налична в избрани държави.
Настройки на търсачката

Промяна на основната търсачка

Може да зададете всяка от търсачките, показани в Настройки > Търсачки, като основна търсачка.

Вариант 1

 1. Преминете към Настройки > Търсене > Основна търсачка;
 2. Изберете предпочитаната търсачка от менюто с падащ списък.

Вариант 2

 1. Преминете към Настройки > Търсене > Търсачки;
 2. Изберете търсачката, която искате да зададете като основна;
 3. Поставете отметка пред Задай като основна.

За да направите частното сърфиране още по-частно, може да зададете различна основна търсачка за частно сърфиране.

Вариант 1

 1. Преминете към Настройки > Търсене > Частна търсачка;
 2. Изберете предпочитаната търсачка от менюто с падащ списък.

Вариант 2

 1. Преминете към Настройки > Търсене > Търсачки;
 2. Изберете търсачката, която искате да зададете като основна;
 3. Поставете отметка пред Задай като частна.

Някои търсачки позволяват да използвате метод POST при търсене. Комбинацията от POST и забраната за пренасочване гарантира, че сайтовете няма да научат търсените понятия, които използвате, за да намерите сайта, както и че търсените понятия няма да бъдат съхранени в локалната история. Ако сте разрешили Ползвай POST, но търсенето не извежда резултати, това означава, че избраната от вас търсачка не поддържа метода POST. Ако все още искате да я използвате, трябва да забраните Ползвай POST.


Псевдоними на търсачките

Използвайки псевдоними на търсачките, може бързо да превключвате от една търсачка към друга само с въвеждане на псевдонима ѝ пред търсеното понятие.

 1. Запознайте се с псевдонимите на основните търсачки в Настройки > Търсене > Търсачки.
 2. Започнете търсенето с псевдонима на търсачката, последван от интервал. Например търсеното понятие „d браузър Vivaldi“ ще потърси за „браузър Vivaldi“ чрез DuckDuckGo.

Може да промените псевдонима на основната търсачка на каквото пожелаете, като:

 1. щракнете върху търсачката, на която искате да присвоите нов псевдоним;
 2. въведете новия псевдоним в полето Псевдоним;

За да скриете псевдонимите на търсачките в падащите менюта, преминете към Настройки > Търсене > Показване на полето за търсене и забранете Показвай псевдоним на търсачката в падащото меню.


Добавяне на нова търсачка

Vivaldi позволява да добавите вашите предпочитани търсачки в няколко лесни стъпки.

Вариант 1

 1. Преминете към страницата, която искате да добавите.
 2. Щракнете с десен върху полето за търсене в страницата и изберете Добави като търсачка.Използване на контекстното меню за добавяне на нова търсачка
 3. Ако желаете, добавете псевдоним превърнете новата търсачка в основна търсачка.
  Добавяне на допълнителна информация към търсачка, преди да я запишете като нова търсачка.
 4. Щракнете върху Добави.

Вариант 2

 1. Извършете търсене в сайта, който искате да добавите като търсачка.
 2. Копирайте адреса на страницата с резултатите от търсенето.
 3. Преминете към Настройки > Търсене > Търсене > Търсачки на браузър Vivaldi.
 4. Щракнете върху бутона бутон за добавяне Добавяне на търсачка, за да добавите нова търсачка.
 5. Поставете препратката в полето Адрес и заместете търсеното понятие с %s
 6. Въведете название и псевдоним на търсачката.
Добавяне на нова търсачка в Настройки

Изтриване на търсачки

За да премахнете търсачка:

 1. Отворете Настройки > Търсене > Търсене > Търсачки;
 2. Уверете се, че търсачката, която искате да изтриете, не е зададена като основна търсачка или частна търсачка;
 3. Щракнете върху бутона бутон за изтриване Изтриване на търсачката.
 4. Потвърдете, като щракнете върху Изтрий в изскачащия прозорец.