Панел Записки

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Português 简体中文

Водите записки, като добавяте описание и дори снимки на екрана към тях, докато сърфирате в интернет с браузър Vivaldi. Добавяйте свои мисли и идеи към всички сайтове, които посещавате, като използвате записки във Vivaldi.

Преглед на записките

Намерете и редактирайте своите записки в панел Записки в чекмеджето, разположено отстрани или в прозореца на браузъра. Може също така да използвате бързите клавиши (Ctrl+Shift+O / ⌥ ⌘ N). За редактор на записки на цял прозорец отворете диспечера на записки.


Създаване на нова записка

За да напишете нова записка, щракнете върху бутона бутон за добавяне Създай записка отгоре на панела. Всичко, което въведете, ще бъде автоматично записано.

Копиране в записка

За да създадете записка с текст от страница:

 1. Изберете текста.
 2. Right-click on the highlighted text and select Copy to Note from the context menu.
  Alternatively:
Добавяне на нова записка от избран текст през контекстното меню

Записката ще бъде добавена с отбелязания текст като тяло, препратка към страницата, дата на създаване и снимка на страницата с осветения текст.

Допълване на записка

Докато Копирай в записка създава нова записка с избрания от вас текст на страница, Допълни записка ще добави текста към съществуваща записка по ваш избор.

За да добавите текст към записка:

 1. Изберете текста.
 2. Right-click on the highlighted text and select Append to Note from the context menu.
  Alternatively:
 3. Изберете записката, към която искате да добавите текста.
 4. Щракнете върху Добави към записка.

Нова записка чрез прихващане на екрани

Освен като текст може да правите екрани и да ги записвате като записки. За да запишете снимка на екрана като записка:

 1. Щракнете върху бутон за прихващане на екрани Прихващане на екрани в лентата на състоянието;
 2. Изберете дали искате да прихванете цялата страница или само част от нея;
 3. За формат изберете Създай и записка…;
 4. Щракнете върху Прихвани.

Записката ще бъде добавена заедно със снимката като прикачен файл, препратката към страницата и датата на създаване. Може да добавите заглавие и текст към снимката на страницата.

Нова записка чрез влачене и пускане

 1. Осветете текста, който искате да превърнете в записка;
 2. Влачете осветения текст (може също така да влачите препратки и картини) към бутона на  панел Записки;
 3. Отпуснете бутона на мишката, за да създадете нова записка.

При отворен панел Записки влачете съдържанието на записката към списъка със записки, за да създадете нова записка.

Ако искате да добавите нещо към съществуваща записка, отворете я, след което влачете и пуснете допълнителното съдържание в дела на редактора на записки.


Търсене на записки

За да намерите записка, използвайте полето за търсене най-отгоре в панел Записки. Може да търсите записки и чрез Бързи команди.


Редактиране на записки

Най-отдолу в панел Записки може:

 • да редактирате записката.
  • да използвате форматиране markdown, за да направите своите записки по-четивни и интересни.
 • да добавите картина или от страница, или от файл в компютъра.
 • да добавите препратка към страница в записката.

Организиране на записките

Записките могат да бъдат подредени по:

 • добавяне;
 • заглавие;
 • адрес;
 • съдържание;
 • дата.

Записките могат да се разделят и на папки. За да създадете нова папка, щракнете върху бутона бутон за добавяне на нова папка Създай папка най-отгоре на панела и ѝ дайте име.

Записките могат да бъдат премествани между папките с влачене на записката към новата целева папка.


Изтриване на записки

За да изтриете записка или папка със записки или изберете записката/папката и щракнете върху бутона Изтрий най-отгоре на панела, или щракнете с десен върху записката/папката и изберете Изтрий от контекстното меню.

Възстановяване на изтрити записки

Влачете записката извън кошчето и я поставете някъде над него.

Възстановяване на записка gif

Изпразване на кошчето със записки

Щракнете с десен върху кошчето и изберете Изпразни кошчето.


Внасяне на записки

За да внесете записки:

 1. Уверете се, че всички записки, които искате да внесете, са в една папка;
 2. Отворете Бързи команди с (F2 / ⌘ E);
 3. Напишете „Внеси записки“;
 4. Изберете папката, която искате да внесете и щракнете върху Избери папка.

Всички съответни текстови файлове в папката ще бъдат внесени като записки във Vivaldi.

Изнасяне на записки

За да изнесете записките:

 1. Отворете Бързи команди с (F2 / ⌘ E);
 2. Напишете „Изнеси записките“;
 3. Изберете папката, която искате да изнесете и щракнете върху Избери папка.

Всички записки ще бъдат записани като отделни текстови файлове.

Беше ли полезна страницата?