Панел Преводач

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Dansk Português 简体中文

Достъп до панел Преводач

За да отворите панел Преводач:


Превод на текст

За да преведете текст в панела:

 1. Отворете панел Преводач.
 2. Напишете или поставете текста в полето за въвеждане. Когато пишете, използвайте Shift + Enter, за да вмъкнете нов ред.
 3. Изберете входния и изходния език.
  Ако текстът е по-дълъг, може да се доверите на автоматичното откриване на езика на източника и да определите само езика на превода, в случай че желаете да превеждате на език, различен от фабричния.
 4. Щракнете върху Преведи или натиснете Enter.

Копиране на превода

За да използвате превода, щракнете върху  Копирай превода в долния десен ъгъл на изходното поле или използвайте обичайните възможности за осветяване и копиране на текст.

Изчистване на превода

Когато приключите с превода или искате да преведете нещо друго, щракнете върху Изчисти под изходното поле.


Превод на текст в страница

За да преведете съдържание на сайт, може да използвате настройката за превод на цялата страница, достъпна от дясната страна на лентата с адреси. За да преведете само някои части от страницата, може да използвате превод на избран текст. Резултатът от превода може да бъде показан в изскачащ диалог или в панела за превод.

За да покажете преводите в панела:

 1. Преминете към Настройки > Чекмедже > Панел Преводач.
 2. Уверете се, че Ползвай панел вместо диалог е разрешено.

Ако предпочитате изскачащия диалог, забранете настройката.

За да преведете само малък текстов откъс:

 1. Осветете текста, който искате да преведете.
 2. Щракнете върху избрания текст.
 3. Щракнете върху Преведи избрания текст в контекстното меню.

След като текстът е засветен, може също така да напишете „Преведи избрания текст“ в Бързи команди. Освен това може да създадете бърз клавиш или жест с мишка за действието.

Автоматичен превод на избран текст

Ако често използвате възможността за превод и сте отворили панел Преводач, може също така да изключите настройката на командата за превод на избрания текст и да го правите автоматично при избиране на текст.

За да превеждате избрания текст автоматично:

 1. Отворете панел Преводач.
 2. Поставете отметка пред Превеждай избрания текст.
 3. Дръжте панела отворен, за да виждате преводите.
 4. Изберете текст за превод в дадена страница.

История на преводите

За да видите предишни преводи, щракнете върху Покажи историята на преводите отдолу на панела. Щракнете двукратно върху записа в историята, за да видите превода отново. Щракнете с десен върху записа, за да отворите контекстното меню с възможности:

 • Копирай — копира превода
 • Копирай всичко — копира оригиналния текст и превода
 • Изтрий — изтрива превода от историята.

Изтриване на историята

За да изтриете единичен запис в историята:

 1. Отворете историята на преводите в панел Преводач.
 2. Щракнете с десен върху записа.
 3. Изберете Изтрий.

За да изтриете цялата история:

 1. Отворете историята на преводите в панел Преводач.
 2. Щракнете върху Изчисти историята над списъка със записи в историята.