Превод на страници

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Українська Dansk Português 简体中文

С Преводач на Vivaldi може да превеждате цели страници само с едно натискане на бутон. Без разширения.

Превод на страница

Когато сайтът, който разглеждате, е на език, различен от езика на потребителския интерфейс на вашия браузър, Vivaldi предлага да ви го преведе. За всеки език, за който не сте взели решение, ще се показва изскачащ прозорец. За да преведете страницата на вашия фабричен език, просто щракнете върху Преведи в изскачащия диалог.

Изскачащ диалог за превод на страница

В случай че сте затворили изскачащия прозорец или той не се е отворил след зареждане на страницата, щракнете върху  Превод на страницата отдясно на адресното поле.

За да покажете отново съдържанието на страницата на оригиналния ѝ език:

 1. Щракнете върху  Превод на страницата, за да отворите изскачащия диалог.
 2. Щракнете върху Върни на (оригинален език).

Превод на избран текст

За да преведете само малък текстов откъс:

 1. Осветете текста, който искате да преведете.
 2. Щракнете върху избрания текст.
 3. Щракнете върху Преведи избрания текст в контекстното меню.

Щом текстът бъде осветен, може също така да напишете „Преведи избрания текст“ в Бързи команди. Освен това може да създадете бърз клавиш или жест с мишка за действието.

В насложения превод може да промените както изходния език, така и езика на превод.

Показване на превода в панел Преводач

За да покажете преводите на избрания текст в панела вместо в изскачащия насложен прозорец:

 1. Преминете към Настройки > Чекмедже > Панел Преводач.
 2. Уверете се, че Ползвай панел вместо диалог е разрешено.

Ако предпочитате изскачащия диалог, забранете настройката.

За да научите повече, разгледайте помощната страница панел Преводач.


Настройки на превода

В допълнение към превода на страницата на фабричния език на браузъра, може да изберете превод на някой от поддържаните езици. За да промените езика на превод:

 1. Щракнете върху  Превод на страницата в адресното поле.
 2. В случай че страницата вече е преведена на друг език, щракнете върху Върни на (оригиналния език).
 3. Изберете друг език от менюто с падащ списък.
 4. Щракнете върху Преведи.

За да избегнете допълнителни стъпки за бъдещи преводи, може да разрешите или забраните превода на определени езици и сайтове.

За да промените своите предпочитания:

 1. Щракнете върху  Превод на страницата в адресното поле.
 2. Щракнете върху Настройки.
 3. Променете своите предпочитания.

Налични варианти:

 • Превеждай винаги — винаги превежда текущия език. Или поставете отметка пред Превеждай винаги над бутона Преведи.
 • Не превеждай — никога не превежда текущия език.
 • Не превеждай сайта — никога повече не пита дали да превежда сайта.
 • Предлагай превод на страници — забранява автоматичния превод на страници и изскачащите прозорци, които са се показвали автоматично. Бутонът остава в адресното поле, за да може да обърнете действието.

Настройки на превод

За да забраните или отново да разрешите изскачащите прозорци за автоматичен превод:

Вариант 1

 1. Щракнете върху  Превод на страницата в адресното поле.
 2. Щракнете върху Настройки.
 3. Щракнете върху Предлагай превод на страници. Когато настройката е забранена, пред нея няма отметка.

Вариант 2

 1. Преминете към Настройки > Общи > Език.
 2. Под списъка с Приемани езици щракнете върху Предлагай автоматично превод на страници.

Все още ще може да превеждате страници, като щракнете върху  Превод на страницата в адресното поле.

Нулиране на настройките на превод

За да нулирате всички настройки:

 1. Преминете към Настройки > Общи > Език.
 2. Щракнете върху Занули фабрично настройките на превод.

За да нулирате настройка за конкретен език или сайт:

 1. Напишете vivaldi://translate-internals в адресното поле;
 2. Преминете през списъка със записани предпочитания.
 3. Щракнете върху X на тези, които искате да нулирате.

Отстраняване на неизправности с превода

Когато преводът не работи както се очаква, първо нулирайте настройките, както е указано в предишния абзац. Ако това не помогне, обсъдете случая с екипа и общността във форума, за да разберете дали други могат да възпроизведат грешката или дали имат предложения за поправка.

За да докладвате грешка на разработчиците на браузъра:

 1. Отворете vivaldi://translate-internals.
 2. Направете снимка на раздел Prefs.
 3. Запишете съдържанието на раздел Detection Logs [Дневници на откриване], като щракнете върху Dump [Разтовари] над таблицата.
 4. Преминете към https://vivaldi.com/bugreport/.
 5. Попълнете формуляра, като се уверите, че сте включили следната информация:
  • Препратка към страницата, на която преводът е неуспешен.
  • Фабричният език на вашия потребителски интерфейс и езикът, на който се опитвате да преведете.
  • Друга информация, която би помогнала за възпроизвеждане на грешката.
 6. Прикачете файловете. Може да ги изпратите и след подаване на доклада за грешка, като отговорите на писмото с автоматичен отговор от системата за проследяване на грешки.
 7. Предайте доклада за грешка.