Проверка на правописа на текстовете

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Dansk 简体中文

Включване и изключване на проверката на правописа

За да разрешите и забраните възможността за проверка на правописа:

 1. Щракнете с десен върху поле за въвеждане на текст, за да отворите контекстното меню.
 2. Изберете Провери правописа.
 3. Щракнете върху Ползвай основна проверка, за да включите или изключите възможността. 

Организиране на езиците

Добавяне на езици

За да добавите езици, на които се проверява правописът:

 1. Щракнете с десен върху поле за въвеждане на текст, за да отворите контекстното меню.
 2. Изберете Провери правописа > Настройки на езика.
 3. В Настройки щракнете върху Език > Добавяне на езици.
 4. Намерете езика, който искате да включите.
 5. Щракнете върху Добави.

Под Windows и Linux, когато проверката на правописа е разрешена, може да разрешите/забраните проверка на правописа поотделно за всеки добавен език в дяла Проверка на правописа за.

Пренареждане на езиците по предпочитание

За да промените реда на добавени езици:

 1. Щракнете с десен върху поле за въвеждане на текст, за да отворите контекстното меню.
 2. Изберете Провери правописа > Настройки на езика.
 3. В Настройки щракнете върху Езици.
 4. Щракнете върху  Още действия отдясно на списъка с езици.
 5. Посочете между Придвижване нагоре, Придвижване надолу и Придвижване най-горе.

Премахване на езици

За да премахнете езици:

 1. Щракнете с десен върху поле за въвеждане на текст, за да отворите контекстното меню.
 2. Изберете Провери правописа > Настройки на езика.
 3. В Настройки щракнете върху Езици и намерете езика, който искате да премахнете.
 4. Щракнете върху  Още действия отдясно на списъка с езици.
 5. Изберете Премахни.
Премахване на език в Настройки на езика

Използване на проверка на правописа

Ако дадена дума е написана грешно, тя ще бъде подчертана с червена линия. Може да поправите грешката сами или да щракнете с десен върху думата и да изберете предложение.

Пример за използване на проверка на правописа

Потребителска проверка на правописа

Може да добавите в речника думите, които обикновено се подчертават от проверката на правописа като грешно написани.

Добавяне на думи към речника

За да добавите дума:

 1. Напишете думата в поле за въвеждане на текст.
 2. Когато тя бъде подчертана с червено, щракнете с десен върху думата.
 3. От контекстното меню изберете Добави в речника

Редактиране на думи в речника

За да редактирате думите в речника:

 1. Щракнете с десен върху поле за въвеждане на текст, за да отворите контекстното меню.
 2. Изберете Провери правописа > Настройки на езика.
 3. В Настройки преминете към Персонализиране на проверката на правописа.
 4. Напишете нови думи в полето за въвеждане Добавяне на нова дума.
  Щракнете върху X Изтриване на дума отдясно на списъка с думи, за да ги премахнете от речника.

Подобрена проверка на правописа

Подобрената проверка на правописа може да открие допълнителни грешки в текста, като например допълнителен интервал или липсващо тире. За да използвате тази възможност, написаният от вас текст се препраща към сървърите на Google, което намалява степента на поверителност.

За да разрешите/забраните подобрената проверка на правописа:

 1. Щракнете с десен върху поле за въвеждане на текст, за да отворите контекстното меню.
 2. Изберете Провери правописа > Настройки на езика.
 3. Щракнете върху Ползвай подобрена проверка, за да включите или изключите възможността.
 4. Прочетете съобщението в изскачащия диалог и щракнете върху Включи.