Панел Преводач под Android

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Português 简体中文

Достъп до панел Преводач

За да отворите панел Преводач:

 1. Докоснете бутона Чекмедже.
 2. Докоснете бутона на панел Преводач отдолу на страницата (отстрани на таблети и по-големи екрани).

Превод на текст

За да преведете текст в панела:

 1. Отворете панел Преводач.
 2. Напишете или поставете текста в полето за въвеждане.
 3. Превъртете списъците или започнете да пишете име на езика, за да изберете входния (от) и изходния (на) език.
  Ако текстът е по-дълъг, може да се доверите на автоматичното откриване на езика на източника и да определите само езика на превода, в случай че желаете да превеждате на език, различен от фабричния.
 4. Докоснете Преведи.

Изчистване на превода

Когато приключите с превода или искате да преведете нещо друго, докоснете Изчисти под изходното поле.


Превод на текст в страница

За да преведете съдържание на сайт, може да използвате настройката за превод на цялата страница, достъпна от  меню на Vivaldi > Преведи. За да преведете само някои части от страницата, може да използвате превод на избран текст. Резултатът от превода може да бъде показан в панел Преводач.

За да преведете само малък текстов откъс:

 1. Осветете текста, който искате да преведете.
 2. Докоснете Преведи избрания текст в появяващото се малко меню.

Панел Преводач ще се отвори както с изходния текст, така и с превода. Ако избраният от вас текст е твърде кратък, може да се наложи да изберете изходния език ръчно.


История на преводите

За да прегледате минали преводи, докоснете Покажи историята на преводите отдолу на панела.

Изтриване на историята

За да изтриете цялата история:

 1. Отворете историята на преводите в панел Преводач.
 2. Докоснете Изчисти историята над списъка със записи в историята.