Панел Сесии

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Polski Português 简体中文

Сесиите са начин да съхраните отворените раздели за лесен достъп по-късно. Позволяват да затворите някои от неизползваните или всички раздели — така освобождавате памет и ресурси на компютъра. Сесията може да съдържа раздели от единичен прозорец, от всички прозорци и по избор от пространствата. Научете как да управлявате сесиите чрез панел Сесии тук.

Достъп до панел Сесии

За да отворите панел Сесии:

Браузър Vivaldi с отворен и осветен панел Сесии.

Добавяне на нова сесия

За да запишете разделите в сесия от панел Сесии:

 1. Отворете панел Сесии.
 2. Щракнете върху Запиши разделите в сесия близо до горния десен ъгъл на панела.
 3. Дайте описание на сесията.
 4. Определете дали включвате разделите от всички пространства в сесията или не и дали записвате разделите от всички прозорци или само от текущия прозорец.
 5. Щракнете върху Запиши.

Преглед и редактиране на сесии

За да прегледате и редактирате съдържанието на записана сесия:

 1. Отворете панел Сесии.
 2. Изберете сесия.
 3. Щракнете върху  Редактирай сесията в горния десен ъгъл на панела.

Може да пренареждате, преименувате и премахвате раздели, както бихте направили с показана сесия в панел Прозорец.


Самозаписани сесии

За да резервирате автоматично всички отворени раздели в сесия веднъж на всеки час:

 1. Щракнете върху Резервирай автоматично сесията в долната част на панела.
 2. Изберете колко дни да се пазят резервните копия:
  • 1 ден;
  • 3 дни;
  • 5 дни;
  • 30 дни;

Изтриване на записана сесия

За да изтриете сесия:

 1. Отворете панел Сесии.
 2. Изберете сесия, която искате да премахнете.
 3. Щракнете върху Изтрий сесията в горния десен ъгъл на панела.

Или щракнете с десен върху сесията и изберете Изтрий от контекстното меню.