Форматиране с Markdown

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Dansk Português 简体中文

Markdown е прост маркиращ език, който се използва за създаване на обогатен текст (т.е. HTML) с помощта на обикновен текстов редактор. Той позволява да добавите основно форматиране към вашия текст, използвайки символи, познати и достъпни на всички клавиатури. Размерът на шрифта, цветът и други по-разширени настройки не са налични в Markdown.

Във Vivaldi може да използвате Markdown, за да форматирате своите записки или когато публикувате във форума на Vivaldi.


Използване на Markdown

За да използвате Markdown, първо се запознайте със синтаксиса на CommonMark, а след това опитайте в Записки или във форума на Vivaldi.

Някои примери с Markdown:

СинтаксисРезултат
*Курсив*Курсив
**Получер**Получер
~~Зачертан~~Зачертан
[Препратка](https://vivaldi.com/)Препратка
Колона 1 | Колона 2 | Колона 3 |
:––- | :––: | ––: |
Ляво подравнен | Центриран | Дясно подравнен |
Колона 1 Колона 2 Колона 3
Ляво подравнен Центриран Дясно подравнен
# Заглавие 1

 

## Заглавие 2

### Заглавие 3

Заглавие 1

Заглавие 2

Заглавие 3

Картина

 

[лого на Vivaldi](https://vivaldi.com/wp-content/themes/vivaldicom-theme/img/press/icons/viv_icon.png)

лого на Vivaldi
Неномериран списък

 

* Елемент 1
* Елемент 2
* Елемент 3

Номериран списък

1. Елемент 1
2. Елемент 2
3. Елемент 3

Неномериран списък

 

  • Елемент 1
  • Елемент 2
  • Елемент 3

Номериран списък

  1. Елемент 1
  2. Елемент 2
  3. Елемент 3
`Вграден код` с единични обратни апострофиВграден код с единични обратни апострофи
Блоков код
(използвайте три обратни апострофа без интервали)

 

` ` `
<
!DOCTYPE html>

<html>
<body><h1>Моето първо заглавие</h1>
<p>Моят първи абзац.</p></body>
</html>
` ` `

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><h1>Моето първо заглавие</h1>
<p>Моят първи абзац.</p></body>
</html>
Блоков цитат

 

> Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат

Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат

Хоризонтална линия

 

– – –