Markdown обликовање

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Dansk Português Български 简体中文

Markdown је једноставан језик за означавање који се користи за креирање обогаћеног текста (нпр. HTML) помоћу уређивача чистог текста. Омогућује вам да свом тексту додате основно обликовање, користећи симболе познате и доступне на свим тастатурама. Величина фонта, боја и друге напредније опције нису доступне са Markdown-ом.

У Vivaldi прегледачу можете користити Markdown за обликовање бележака или приликом објављивања на Vivaldi форуму.


Коришћење Markdown-а

Да бисте користили Markdown, прво се упознајте са синтаксом на CommonMark-у, а затим испробајте у белешкама или на Vivaldi форуму.

Неки примери Markdown-а:

СинтаксаРеултат
*Курзив*Курзив
**Подебљано**Подебљано
~~Прецртано~~Прецртано
[Link](https://vivaldi.com/)Веза
Колона 1 | Колона 2 | Колона 3 |
:——- | :——: | ——: |
Лево | Центрирано | Десно |
Колона 1 Колона 2 Колона 3
Лево Центрирано Десно
# Наслов 1

## Наслов 2

### Наслов 3

Наслов 1

Наслов 2

Наслов 3

Слика

[Vivaldi logo](https://vivaldi.com/wp-content/themes/vivaldicom-theme/img/press/icons/viv_icon.png)

Vivaldi logo
Неуређена листа

* Ставка 1
* Ставка 2
* Ставка 3

Уређена листа

1. Ставка 1
2. Ставка 2
3. Ставка 3

Неуређена листа

  • Ставка 1
  • Ставка 2
  • Ставка 3

Уређена листа

  1. Ставка 1
  2. Ставка 2
  3. Ставка 3
`Уметнути код` са обрнутим полунаводницимаInline code са обрнутим полунаводницима
Блок кода
(користите три полунаводника без размака)

` ` `
<
!DOCTYPE html>

<html>
<body><h1>Мој први наслов</h1>
<p>Мој први пасус.</p></body>
</html>
` ` `

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p></body>
</html>
Издвојени цитат

> Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима. Обдарена су разумом и свешћу и треба једни према другима да поступају у духу братства.

Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима. Обдарена су разумом и свешћу и треба једни према другима да поступају у духу братства.

Хоризонтална линија

– – –