Рокерски жестове

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Dansk Português 简体中文

Рокерските жестове са жестове с мишка, които се използват за изпълнение на команди с левия и десния бутон на мишката.

Рокерските жестове са фабрично разрешени, но възможността може да бъде забранена от Настройки > Мишка > Рокерски жестове > Позволи рокерски жестове. Пуснете повторно браузъра, за да влезе в сила промяната.

Използване на рокерски жестове

За да извършите действие с помощта на рокерски жест, имате две възможности:

  • Рок надясно — задръжте натиснат левия и щракнете върху десния бутон на мишката.
  • Рок наляво — задръжте натиснат десния и щракнете върху левия бутон на мишката.

Редактиране на рокерски жестове

Предварително зададените рокерски жестове развиват и навиват историята, но могат да им бъдат присвоени различни команди.

За да редактирате рокерските жестове:

  1. Преминете към Настройки > Мишка > Рокерски жестове.
  2. Изберете команда от списъка с налични действия. След като отворите списъка, може също така да напишете името на командата, за да я намерите по-бързо.