Записки във Vivaldi под iOS

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Português 简体中文

Използвайте записки, за да добавяте бързо контролни списъци, точки от графика или да улесните изследователски проект, без прекъсване заради превключване на приложенията.

Преглед на записките

За да прегледате и управлявате вашите записки:

 1. Отворете чекмеджето отляво на долната лента с инструменти.
 2. Докоснете иконата икона на панел Записки Записки.
 3. Докоснете записка, за да прегледате пълния ѝ текст.

Създаване на нова записка

За да създадете нова записка:

 1. Докоснете бутона Добави записка отдолу на панела.
 2. Въведете текста на записката.
 3. Докоснете Готово.

За да отхвърлите новата записка, докоснете Отказ в горния ляв ъгъл.


Създаване на нова записка от страница

За да си запишете нещо, което сте намерили в дадена страница:

 1. Изберете текста, който искате да превърнете в записка.
 2. В менюто, което ще се появи, посочете Копирай в записка.

Записката ще бъде добавена в папката, която последно сте преглеждали.


Създаване на нова папка със записки

За да създадете нова папка за вашите записки:

 1. Отворете панел Записки.
 2. Докоснете менюто с 3 точки в долния ляв ъгъл.
 3. Изберете Създай папка.
 4. Дайте ѝ име и посочете нейната родителска папка.
 5. Докоснете Готово.

Редактиране на записки

За да редактирате записка:

 1. Докоснете записката, която искате да редактирате.
 2. Направете промените.
 3. Докоснете Готово, за да запишете промените, или Отказ, за да ги отхвърлите.

Подреждане на записки

За да промените реда на показване на записките:

 1. Отворете панел Записки.
 2. Докоснете менюто с 3 точки в долния ляв ъгъл.
 3. Изберете Ред на подреждане.

Може да подредите вашите записки:

 • по добавяне;
 • по заглавие;
 • по дата на създаване;
 • по дата на промяна;
 • по вид, с което обединявате папките със записки в горната/долната част и подреждате останалите записки по добавяне.

Освен това може да посочите записките да бъдат подредени, както възходящо, така и низходящо.

Панел Записки на Vivaldi под iOS с отворено меню за подреждане.

Преместване на записки

За да преместите записка в друга папка:

 • Редактирайте записката, която искате да преместите.
 • Променете мястото ѝ.
 • Докоснете Готово.

Изтриване на записки

За да изтриете записка, отворете записката и докоснете Изтрий отдолу на панела.

За да изтриете множество записки наведнъж:

 1. В панел Записки докоснете Редактирай в долния десен ъгъл.
 2. Докоснете записките, които искате да изтриете.
 3. Докоснете Изтрий в долния ляв ъгъл.