Отметки във Vivaldi под iOS

This post is also available in: English 日本語 Français Српски Português

Добавете предпочитаните и често посещавани сайтове в отметки, за да имате по-бърз достъп до тях.


Достъп до отметките

За да прегледате своите отметки, докоснете бутона Чекмедже в долния ляв ъгъл на прозореца, за да отворите панел Отметки.

За да търсите отметки, докоснете поле Търсене над списъка с отметки.

За да отворите отметка в показания раздел, просто я докоснете. За да отворите отметка в нов или частен раздел:

 1. Натиснете продължително върху отметката.
 2. Изберете Отвори в нов раздел или Отвори в частен раздел от контекстното меню.

Добавяне на отметки

В мобилния Vivaldi има множество начини за добавяне на нова отметка.

Вариант 1

За да добавите отворена страница към отметките, докоснете дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Добави отметка. В долната част на екрана ще се появи известие, което ще ви съобщи в коя папка е записана отметката. Ако искате да промените папката, заглавието, описанието и/или псевдонима, докоснете Редактирай.

Вариант 2

 1. Преминете към пусковата решетка.
 2. Докоснете бутона Нов номератор в края на вашите номератори.
  Натиснете продължително върху бутона Добави нов номератор и изберете Добави папка към номератора, за да добавите нова папка към номератора.
 3. Въведете поне адрес и заглавие на новата отметка.

Отметката ще бъде записана в същата папка на номератора.

Вариант 3

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Докоснете Добави отметка отдолу на панела, за да добавите нова отметка.

Новата отметка ще бъде записана в текущо отворената папка в панел Отметки.


Редактиране на отметки

За да редактирате единична отметка или папка с отметки, намерете я в панел Отметки:

 1. Намерете я в панел Отметки.
 2. Натиснете продължително върху отметката или папката.
 3. Изберете Редактирай от контекстното меню.
 4. Направете промените.
 5. Докоснете Готово.

За да редактирате отметка от номератор в пусковата решетка:

 1. Натиснете продължително върху отметката.
 2. Изберете Редактирай номератора от контекстното меню.
 3. Направете промените.
 4. Докоснете Готово.

За да редактирате отметка в показания раздел:

 1. Преминете към меню на Vivaldi > Редактирай отметката.
 2. Направете промените.
 3. Докоснете Готово.

Подреждане на отметки

За да промените начина на подреждане на отметките в номератора:

 1. Отворете нов раздел в пусковата решетка.
 2. Докоснете бутона за подреждане в горния десен ъгъл.
 3. Изберете подреждане по:
  1. добавяне;
  2. заглавие;
  3. адрес;
  4. псевдоним;
  5. описание.

Пренареждане на отметки

За да пренаредите отметките:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Докоснете Редактирай в долния десен ъгъл.
 3. Натиснете бутона Пренареди и влачете отметките една по една до новото им място в списъка с отметки.
 4. Докоснете Готово.

Папки с отметки

Създаване на папка

За да създадете нова папка с отметки:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Докоснете Създай папка в долния ляв ъгъл.
 3. Дайте име на папката.
 4. Ако искате, променете мястото ѝ и я превърнете в папка към номератора.
 5. Докоснете Готово.

Редактиране на папка

За да обновите името или да преместите папката:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Натиснете продължително върху папката, която искате да редактирате.
 3. Изберете Редактирай.
 4. Направете промените.
 5. Докоснете Готово.

Сверяване на отметки

За да получите достъп до своите отметки от компютъра в телефона и обратно, използвайте Свер с един и същ профил във Vivaldi и в мобилния и в настолния браузър.


Изтриване на отметки

За да изтриете отметка:

 1. Натиснете продължително върху отметка или папка с отметки в панел Отметки.
 2. Изберете Изтрий от контекстното меню.

За да изтриете множество отметки:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Докоснете Редактирай в долния десен ъгъл.
 3. Докоснете всички отметки, които искате да изтриете.
 4. Докоснете Изтрий в долния ляв ъгъл.
 5. Докоснете Готово.

За да изтриете отметка от номератора:

 1. Натиснете продължително номератора.
 2. Изберете Изтрий от контекстното меню.

Възстановяване на изтрити отметки

Когато изтриете отметка, тя се премества в специална папка, от която при нужда може да възстановите изтритите отметки.

За да възстановите отметка:

 1. Отворете панел Отметки.
 2. Докоснете бутона бутон за връщане в историята Назад в горния ляв ъгъл, за да излезете от папка Отметки.
 3. Отворете папка Кошче.
 4. Натиснете продължително върху отметката, която искате да възстановите.
 5. Изберете Редактирай.
 6. Променете мястото на отметката.
 7. Докоснете Готово.

Премахване на изтрити отметки

За да изпразните кошчето с изтрити отметки, изтрийте всички отметки от папка Кошче, като следвате инструкциите за изтриване на отметки по-горе.


Номератори

Повече за отметките в пусковата решетка и номераторите под iOS, разгледайте помощната страница тук.


Внасяне на отметки

За да внесете отметки от Vivaldi в друго устройство, например настолен компютър, използвайте възможността за сверяване с един и същ профил на двете устройства.

За съжаление не е възможно да внесете отметки направо от друго приложение браузър на мобилно устройство. Ако използвате настолна версия на другия браузър и сте сверили данните, може да внесете отметките от изходния браузър в настолния Vivaldi и след това да ги сверите с вашето мобилно устройство.

Беше ли полезна страницата?