Zakładki w wersji na Androida

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Português Português Български 简体中文

Dodaj ulubione i często odwiedzane strony do Zakładek, aby szybciej do nich uzyskać dostęp.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o:


Uzyskiwanie dostępu do zakładek

Aby wyświetlić zakładki, naciśnij przycisk Przycisk Panel Panel w lewym dolnym rogu okna, aby otworzyć Panel zakładek.

Aby wyszukać zakładki, naciśnij przycisk Szukaj po lewej stronie dolnego paska narzędzi.

Aby otworzyć zakładkę na aktywnej karcie, wystarczy ją dotknąć. Aby otworzyć zakładkę na nowej karcie lub na karcie prywatnej:

 1. Dłużej naciśnij zakładkę;
 2. Dotknij Przycisk przełączania rozszerzeń menu trzech kropek w prawym górnym rogu;
 3. Wybierz Otwórz w nowej karcie lub Otwórz w karcie prywatnej.

Dodawanie zakładek

Istnieje wiele sposobów, aby dodać nową zakładkę w Mobilnym Vivaldi:

Sposób 1

Aby dodać otwartą stronę internetową do zakładek, stuknij Przycisk Vivaldi Menu Vivaldi Menu > . U dołu ekranu pojawi się powiadomienie z informacją, w którym folderze została zapisana zakładka. Jeśli chcesz zmienić folder, nazwę, opis i/lub pseudonim, naciśnij Edytuj.

Sposób 2

 1. Przejdź do strony startowej;
 2. Dotknij Przycisk Dodaj przycisku Dodaj nową stronę do szybkiego wybierania;
  1. Naciśnij długo Przycisk Dodaj przycisk Dodaj nową stronę do szybkiego wybierania, aby dodać nowy folder Szybkiego Wybierania;
 3. Wprowadź przynajmniej nazwę i adres URL nowej zakładki.

Zakładka zostanie zapisana w tym folderze Szybkiego Wybierania.

Sposób 3

 1. Otwórz Panelzakładek;
 2. W Panelu Zakładek naciśnij Przycisk Dodaj przycisk Dodaj zakładkę w prawym dolnym rogu, aby dodać nową zakładkę.

Nowa zakładka zostanie zapisana w folderze, który jest aktualnie otwarty w Panelu Zakładek.


Edytowanie zakładek

Aby edytować pojedynczą zakładkę lub folder, znajdź ją w Panelu Zakładek i długo na nią naciśnij, aż ikona zakładki / folderu zostanie zastąpiona znacznikiem wyboru i pojawi się nowe menu. Naciśnij przycisk Przycisk Edytuj Edytuj, aby edytować zakładkę.

Aby przenieść zakładki:

 1. Długo naciśnij na te, które chcesz przenieść;
 2. Dotknij Przycisk przenoszenia przycisku Przenieś;
 3. Zaznacz lub utwórz nowy folder docelowy.

Aby edytować zakładkę Szybkiego Wybierania na stronie startowej:

 1. Długo naciśnij zakładkę;
 2. Wybierz Edytuj szybkie wybieranie z menu kontekstowego.

Sortowanie zakładek

Aby zmienić sposób sortowania zakładek:

 1. Otwórz Panelzakładek;
 2. Dotknij przycisku sortowania na górnym pasku menu;
 3. Wybierz między sortowaniem:
  1. Ręcznie.
  2. Wg tytułu.
  3. Wg adresu.
  4. Wg skrótu.
  5. Wg opisu.

Wszystkie foldery zakładek zostaną posortowane według tej samej reguły.

Zmiana kolejności zakładek

Aby zmienić kolejność zakładek:

 1. Otwórz Panelzakładek;
 2. Długo naciśnij na zakładki, które chcesz przenieść, aż ikona zakładki / folderu zostanie zastąpiona znacznikiem wyboru;
 3. Naciśnij przycisk przesuwania i przeciągnij zakładki jedną po drugiej do nowej lokalizacji na liście zakładek;
 4. Usuń zaznaczenie zakładek, dotykając znacznika wyboru przed tytułem zakładki.

Ręczne zmienianie kolejności nie jest niestety możliwe po włączeniu ustawień ułatwień dostępu systemu Android.


Synchronizowanie zakładek

Aby uzyskać dostęp do zakładek z wersji Vivaldi na komputer w telefonie i na odwrót, użyj synchronizacji z tym samym kontem Vivaldi zarówno w przeglądarce na telefonie, jak i na komputerze.


Usuwanie zakładek

Aby usunąć zakładkę:

 1. Długo naciśnij zakładkę, wiele zakładek lub folder zakładek w PaneluZakładek;
 2. Naciśnij przycisk Przycisk Usuń Usuń, aby usunąć zakładkę.

Aby usunąć zakładkę Szybkiego Wybierania:

 1. Długo naciśnij zakładkę na szybkim wybieraniu;
 2. Z menu kontekstowego wybierz Usuń.

Przywracanie usuniętych zakładek

Po usunięciu zakładki zostanie ona przeniesiona do specjalnego folderu, z którego można przywrócić usunięte zakładki w razie potrzeby.

Aby przywrócić zakładkę:

 1. Otwórz Panel zakładek;
 2. Naciśnij przycisk Przycisk Wstecz w historii Wstecz w lewym górnym rogu, aby wyjść z folderu Zakładki;
 3. Otwórz folder Usunięte;
 4. Naciśnij długo zakładkę, którą chcesz przywrócić;
 5. Dotknij Przycisk przenoszenia przycisku Przenieś;
 6. Zaznacz lub utwórz nowy folder docelowy.

Usuwanie usuniętych zakładek

Aby opróżnić folder usuniętych zakładek:

 1. Otwórz Panel zakładek;
 2. Naciśnij przycisk Przycisk Wstecz w historii Wstecz w lewym górnym rogu, aby wyjść z folderu Zakładki;
 3. Otwórz folder Usunięte;
 4. Dotknij pustego kosza w prawym dolnym rogu.

Szybkie Wybieranie

Aby dowiedzieć się więcej o zakładkach Strony startowej, Szybkim Wybieraniu w wersji na Androida, zapoznaj się z pomocą tutaj.