Strona Startowa

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português Български 简体中文

Podobnie jak w przeglądarce komputerowej, Twoje ulubione zakładki mogą być wyświetlane na Stronie Startowej jako Szybkie Wybieranie.

Uzyskiwanie dostępu do Strony Startowej

Strona Startowa jest domyślną nową kartą i stroną główną przeglądarki i można do niej uzyskać dostęp, dotykając Przycisk Strony Startowej na pasku narzędzi środkowego przycisku Strona Startowa na pasku narzędzi.

Strona Startowa jako Szybkie Wybieranie w Vivaldi na Androida

Dostosowywanie Strony Startowej

Aby dostosować Szybkie Wybieranie na Stronie Startowej, otwórz Panel Zakładek i tam edytuj zakładki. W oknie edytora folderów zaznacz pole Szybkiego wybierania, aby wyświetlić zakładki w tym folderze na telefonie jako Szybkie Wybieranie. Na stronie startowej można wyświetlić wiele folderów.

W przypadku mniejszych miniatur Szybkiego Wybierania:

  1. Przejdź do Przycisk Vivaldi Menu menu Vivaldi > Ustawienia > Wygląd;
  2. Włącz Małe ikony Szybkiego Wybierania.