Управление на Изтегляния във Vivaldi под iOS

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

Преглеждайте хода и историята на изтеглените файлове в панел Изтегляния.

Панел Изтегляния

За да прегледате изтеглянията, докоснете бутона Чекмедже отляво на долната лента с инструменти и плъзнете до четвъртия панел. Вместо да плъзгате, може също така да докоснете бутона Изтегляния в долното меню.

Или изберете Изтегляния в меню на Vivaldi.


Търсене в изтеглянията

За да търсите в изтеглянията, докоснете бутона Търсене в горния десен ъгъл и въведете търсеното понятие.


Споделяне на изтегляния

За да споделите изтеглен файл:

  1. Докоснете насложеното меню ;
  2. Изберете Сподели;
  3. Подберете приложение или възможност, която да използвате за споделяне.

Изтриване на изтегляния

За да изтриете изтеглен файл:

  1. Докоснете насложеното меню ;
  2. Изберете Изтрий.

Фабричното хранилище

За да промените фабричното хранилище:

  1. Отворете панел Изтегляния;
  2. Докоснете икона с настройки Настройки отгоре на страницата;
  3. Подберете новото фабричното хранилище (вътрешна памет или карта SD).

На същата страница може също така да разрешите Питай къде да бъдат записани файловете, за да посочите хранилище за всеки файл поотделно.