Търсене в мрежата с Vivaldi под iOS

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Polski Português 简体中文

Търсене с Vivaldi под iOS

За да търсите във версията на Vivaldi за iOS, докоснете бутона Търсене в пусковата решетка или докоснете направо лентата с адреси и започнете да пишете търсеното понятие.


Промяна на основната търсачка

Във Vivaldi под iOS може да зададете различни търсачки като основни при търсене в обикновени раздели и при търсене в частни раздели.

За да промените основната търсачка за обикновени раздели:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Търсачка > Обикновен раздел.
 2. Докоснете търсачката, която искате да зададете като основна.
 3. Излезте от настройката с докосване на Готово или се върнете до основното меню Настройки със стрелка назад.

За да промените основната търсачка за частни раздели:

 1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Търсачка > Частен раздел.
 2. Докоснете търсачката, която искате да зададете като основна частна търсачка.
 3. Излезте от настройката с докосване на Готово или се върнете до основното меню Настройки със стрелка назад.

Налични търсачки

 • Bing (b) — за търсене в мрежата чрез Bing на Microsoft.
 • Yahoo (y) — за търсене в мрежата чрез Yahoo.
 • StartPage (s) — поверителен начин за търсене чрез Google.
 • DuckDuckGo (d) — търсачка, която не следи потребителите.
 • Ecosia (e) — търсачка, която засажда дървета.
 • Wikipedia (w) — за търсене в безплатната онлайн енциклопедия Wikipedia.
 • Google (g) — за търсене в мрежата чрез Google.

Превключване на търсачки по псевдоним на търсачка

В списъка по-горе и в настройките на търсене във Vivaldi може да видите единична буква след името на търсачката, например „d“ за DuckDuckGo. Това е псевдонимът на търсачката. Използването на търсачка по псевдоним позволява лесно да я промените за отделно търсене, без да се налага да променяте каквито и да било настройки.

За да превключите търсачката, като използвате търсачка по псевдоним:

 1. Фокусирайте се към адресното поле, за да започнете ново търсене.
 2. Напишете псевдонима на търсачката, последван от интервал.
 3. Напишете търсеното понятие.
 4. Докоснете Преход от клавиатурата, за да заредите резултатите.

Търсене от сайт

За да търсите дума или израз, които сте намерили в сайт:

 1. Осветете търсеното понятие, като натиснете върху думата/израза.
 2. В менюто, което ще се появи, докоснете Потърси чрез Vivaldi.

Търсенето ще се извърши с основната търсачка.


Изпълним модул за търсене

За да започнете търсене във Vivaldi от началния екран, добавете към него изпълним модул за търсене на Vivaldi, като:

 1. Натиснете продължително върху празна област на началния екран.
 2. Докоснете Добави в горния десен ъгъл.
 3. Намерете Vivaldi в списъка и го докоснете.
 4. Изберете дали искате да добавите изпълнимите модули Търсене или Бързи действия на Vivaldi. Последният, освен поле за търсене, включва преки пътища за отваряне в частен прозорец и в четец на кодове QR.
 5. Докоснете Добави изпълним модул.
 6. Влачете изпълнимия модул до мястото, на което искате да стои.
Изпълним модул Бързи действия на Vivaldi