Нагласяване на блога

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски 简体中文

Може да превърнете своя блог във Vivaldi в наистина личен, като го нагласите. Страница Настройки дава възможност за предизглед в реално време на всички промени, които правите в облика и усещането на своя блог.

За да получите достъп до настройките за нагласяване, преминете към Табло на блога > Изглед > Настройки. Докато разглеждате собствения си блог, може да преминете към страницата за нагласяване направо от горното меню. Темите, джаджите и менютата също могат да бъдат нагласени от съответните им страници.

За да редактирате даден дял в блога, преминете към съответния елемент в менюто или щракнете в предизгледа върху иконата с молив.

Освен настолен изглед, може да получите и предизглед на това как ще изглежда блогът върху по-малки екрани — на таблети и смартфони. За да получите по-добър предизглед, може временно да скриете контролите.

Уверете се, че сте щракнали върху Запазване и публикуване, за да запишете направените промени, или върху X, за да ги откажете.

Записване и публикуване

Възможности за нагласяване

Теми

Посочете едно от 3-те различни оформления за вашия блог:

  • Класическо (вляво) — класическо оформление на блога в една колона със странична лента вдясно. Добавете бутони за профили в социалните мрежи. Посочете шрифтове от набора и цветова схема.
  • Обикновено (в средата) — семпло оформление в една колона с възможност за добавяне на джаджи в долния колонтитул. Добавете бутони за профили в социалните мрежи. Посочете шрифтове от набора и цветова схема.
  • Списание (вдясно) — прегледно оформление в една колона с възможност за добавяне на джаджи в долния колонтитул. Добавете бутони за профили в социалните мрежи. Посочете шрифтове от набора и цветова схема.
Преглед на теми за блога

Идентичност на сайта

Заглавието на блога се попълва задължително при първоначалното му създаване, но тук може да го промените. Може също така да добавите лого и слоган или да скриете всичко.

Шрифтове

Може да изберете между 9 различни шрифта. За текста и заглавията могат да се използват различни шрифтове.

Социални препратки

Съобщете на читателите в кои платформи на социалните мрежи могат да ви намерят. Препратките към социалните мрежи могат да бъдат показани в заглавието на блога или заедно с джаджите.

Цветове

След като изберете тема за блога, може да я нагласите допълнително, като промените цветовата схема. Може да посочите между светла, тъмна и цветна тема.

Освен това може да промените цвета на заглавието на блога тук, както и в дял Заглавно изображение.

Заглавно изображение

Може да добавите картина в горната част на блога като фонова заглавна картина на заглавие, лого, слоган и препратки към социалните мрежи, ако решите да ги покажете.

Подберете от набора с меки градиенти или качете своя собствена картина.

Джаджи към класическата тема

Менюта

За пряко препращане към страници, публикации, категории, етикети и адреси добавете меню към блога. Менюто ще се показва между заглавието на страницата/заглавното изображение и съдържанието на блога.

Джаджи

Нагласете своя блог, като включите джаджи, добавящи съдържание и възможности към блога. В класическата тема джаджите ще се показват отстрани (вж. екрана по-долу). В темите Обикновено и Списание джаджите ще са в долната част на страницата.

Настройки на началната страница

Изберете дали началната страница да включва най-новите публикации в обратен хронологичен ред или статична страница, създадена от вас.