Предотвратяване на качването на профили във Vivaldi в хранилища Git

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски Українська Polski Dansk Português 简体中文

Неотдавна се появи новина, според която хиляди хора случайно са качили домашните си директории/папки в публични хранилища Git, с които са работили, като това е включвало и директориите с профили в други браузъри. Може да прочетете повече за това тук: https://www.theregister.com/2021/11/18/firefox_cookies_github/

В най-новата версия на Vivaldi добавихме откриване и защита, за да попречим същото нещо да се случи с вашия профил във Vivaldi.

Откриването проверява дали има папка .git в папката на профила във Vivaldi или в родителска папка на папката на профила във Vivaldi и показва предупредително съобщение, когато е открита папка .git.

Например в Windows фабричната папка на профила във Vivaldi е:

C:\Users\<your_username>\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default

Така че трябва да проверите следните папки:

C:\Users\<your_username>\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default\.git
C:\Users\<your_username>\AppData\Local\Vivaldi\User Data\.git
C:\Users\<your_username>\AppData\Local\Vivaldi\.git
C:\Users\<your_username>\AppData\Local\.git
C:\Users\<your_username>\AppData\.git
C:\Users\<your_username>\.git
C:\Users\.git
C:\.git

Под  Linux фабричната папка на профила във Vivaldi е:

/home/<yourusername>/.config/vivaldi/Default

Така че трябва да проверите следните папки:

/home/<yourusername>/.config/vivaldi/Default/.git
/home/<yourusername>/.config/vivaldi/.git
/home/<yourusername>/.config/.git
/home/<yourusername>/.git
/home/.git
/.git

За тест-версиите фабричната папка на профила е /home/<your_username>/.config/vivaldi-snapshot. Отбележете, че в някои дистрибуции тези папки могат да бъдат разположени на друго място.

Под Mac фабричната папка на профила във Vivaldi е:

/Users/<yourusername>/Library/Application Suppert/Vivaldi/Default

Така че трябва да проверите следните папки:

/Users/<yourusername>/Library/Application Support/Vivaldi/Default/.git
/Users/<yourusername>/Library/Application Support/Vivaldi/.git
/Users/<yourusername>/Library/Application Support/.git
/Users/<yourusername>/Library/.git
/Users/<yourusername>/.git
/Users/.git
/.git

За тест-версиите фабричната папка на профила е /Users/<vashetoimenapotrebitel>/Library/Application Support/Vivaldi Snapshot/Default.

Проверете къде се намира папката на вашия профил, за да разберете откъде да започнете. Може да видите пътя до нея от дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Помощ > За Vivaldi или в Mac от меню на приложението Vivaldi > За Vivaldi.

Забележете, че всяка папка .git е скрита фабрично в повечето системи. Под Windows трябва да укажете в Windows Explorer (Моят компютър) да се показват скритите файлове и папки в настройките на папките. Под Mac отворете Файндър и натиснете Cmd Shift ., за да покажете или скриете скритите файлове и папки. Под Linux използвайте предпочитаното си приложение за терминал/конзола и следната команда, за да видите всички файлове и папки, в т.ч. скритите:

ls -a

Освен това под Mac или Linux може да използвате предпочитаното си приложение за терминал/конзола и да използвате следната команда за търсене на папки .git:

find ~/ -name '.git'

Също така може да използвате / вместо ~/, за да търсите в цялата файлова система, но имайте предвид, че това може да покаже много грешки, когато има папки, до които нямате достъп.

След като намерите папката, съдържаща .git, може да си отбележите, че всичко от тази папка и под нея може да се намира в хранилище Git. Командата „git status“ ще ви даде повече подробности.