Пригаждаеми цветове на темата във Vivaldi за разработчици

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Português 简体中文

Продукти: настолен Vivaldi, Android и iOS.

Пригаждаемите цветове на темата позволяват на страниците да задават открояващ цвят за оцветяване на браузъра, в т.ч. лентата със заглавия, лентата с раздели, лентата с адреси, лентата на състоянието и др. Например, за да приложите светло зелен цвят matcha в темата за оцветяване на браузъра:

<meta name="theme-color" content="#8ba888">

Vivaldi използва първия елемент с име <meta> в документа.

Пригаждаемите цветове на темата фабрично са разрешени. Възможността може да бъде забранена чрез собствени теми.

В настолния Vivaldi и Vivaldi за Android може да зададете различни цветове за настройка на светлата и тъмната тема, като използвате подходящи заявки за носители. Например, за да приложите светло зелен цвят matcha в темата в светъл режим и тъмно зелен цвят matcha в темата в тъмен режим:

<meta name="theme-color" content="#8ba888" media="(prefers-color-scheme:light)">>
<meta name="theme-color" content="#44624a" media="(prefers-color-scheme:dark)">

Във Vivaldi за Android и Vivaldi за iOS динамичното обновяване на свойствата content се игнорира. Цветът на темата в тези платформи се задава само по време на първоначалното иницииране на документа.

В настолния Vivaldi резките промени в цвета на темата могат да бъдат забавени. Трябва да се уверите, че документът не променя цвета на темата твърде често.

Оттенъкът или наситеността на някои цветове на теми могат да бъдат леко коригирани, за да се осигури достатъчен контраст на текста и иконите в лентата с инструменти.