Навиване във Vivaldi за разработчици

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Português 简体中文

Продукти: само настолен Vivaldi.

Навиването позволява на потребителите да преминат от един документ към следващия свързан документ от поредицата. Примерите включват придвижване към следваща страница на книга, страница с резултати от търсене, форум или картина в галерия.

Навиването се задейства чрез натискане на интервал (фабрично е разрешено) в долната част на документа или чрез използване на бутона за навиване или Бързи команди.

Vivaldi открива следващия документ от поредицата, използвайки няколко различни метода:

  1. (Предпочитан стандарт.) Първият елемент <link> със свойство rel="next" в документа.
  2. Първият елемент <a> със свойство rel="next" в документа.
  3. Последният елемент <a> с точен низ „Напред“ или „Следваща страница“ (или локализираните им еквиваленти) в документа. Свойствата aria-label и title също се вземат предвид. Взимат се предвид само последните 1000 елемента <a>.

Откриването на навиване става само по време на първоначалното зареждане на документа. По-късните динамични вложения няма да бъдат открити от Vivaldi. Навиването се обновява динамично, когато свойството href на даден елемент бъде обновено.

Случайно навиване при придвижване

Навиването може да бъде задействано случайно в съвместим документ, особено при документи и приложения, като игри, които искат да взаимодействат със събитието интервал от клавиатурата.

Случайно придвижване може да възникне, когато документът обработва събитие от клавиатурата, но не успее да използва събитието, след като е предприело действие по него. Уверете се, че в обработчика на събитието извиквате preventDefault(), за да сигнализирате на браузъра, че събитието от клавиатурата е било обработено и използвано. Това ще се случи автоматично, когато използвате контролите на фабричния формуляр като <input> и <textarea>.

Важно е да изпитате и да осигурите съвместимост на навиването с едносимволните клавиши и другите възможности за достъпност от клавиатурата.