Добавени панели във Vivaldi за разработчици

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Português 简体中文

Продукти: настолен Vivaldi.

Добавените панели са специален вид постоянни раздели, които потребителите могат да добавят към чекмеджето във Vivaldi.

Добавеният панел се зарежда чрез предоставен от потребителя адрес в тясната колона на чекмеджето. Добавените панели се зареждат с мобилен потребителски агент, за да съответстват на стеснения изглед, напомнящ този на мобилната версия. Документи и приложения, които са оптимизирани за мобилни устройства, би трябвало да изглеждат добре като добавени панели.

Добавените панели могат да предават числова информация за състоянието чрез известяване в раздела и друга информация за състоянието чрез динамично обновяване на иконите на раздела („фавиконaта“).

Потенциално разрушителните ППИ за управление на диалогови прозорци, като alert() и prompt(), не са достъпни.

Добавените панели се изпълняват в общ контекст с обикновените раздели. Добавените панели не могат да подканят потребителя за нови разрешения, а споделят предоставените разрешения, които са вече дадени на техния източник в обикновен раздел.

С помощта на ППИ на chrome.sidePanel, достъпен за разширенията, могат да бъдат създадени по-мощни и по-интегрирани добавени панели.