Интегриране с Календар във Vivaldi за разработчици

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Português 简体中文

Продукти: само настолен Vivaldi.

Календар на Vivaldi е пълнофункционален календарен клиент, вграден в браузър Vivaldi. Потребителите могат да се абонират за календарни канали или да добавят единично или множество събития към графиците на своите календари.

Календарните канали и файловете със събития използват файлов формат iCalendar (RFC 5545).


Подкана за добавяне на събития в Календар на Vivaldi

За да подканите потребителя да добави събитие в своя календар, създайте препратка, използвайки схемата за унифициран идентификатор на ресурса https (препоръчително) или http. Пример:

https://example.com/staff-meeting.ics

Подкана за абониране за календар в Календар на Vivaldi

За да подканите потребителя да следва нов календарен канал, създайте препратка, използвайки схемата за унифициран идентификатор на ресурса webcal. Пример:

webcal://example.com/holidays.ics

Vivaldi приема и поддържа само протокола HTTPS при абониране за календари.

Vivaldi проверява абонираните календари за обновяване на всеки 10 минути. Моля, уверете се, че вашият календарен сървър задава подходящи заглавки HTTP с кеширан отговор и поддържа потвърждаване на кеша, за да намалите натоварването на сървъра (вж. RFC 9111).