Поведение при влачене и избиране на препратка във Vivaldi за разработчици

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Português 简体中文

Продукти: само настолен Vivaldi.

Vivaldi позволява на потребителите да избират текст вътре в препратките или да ги влачат. Поведението във Vivaldi е различно от фабричното в другите браузъри, движени от Блинк (Chromium).

Потребителите могат да избират текст вътре в препратките, като щракнат върху препратка и я влачат наляво или надясно. Елементът на препратката става влачещ се, когато го влачат нагоре или надолу.

За да превърнете изрично дадена препратка във влачеща се във всяка посока, задайте стойност true на атрибута draggable. Пример:

<a href="https://example.com/" draggable="true">
  Draggable and Not Selectable Link Text
</a>

За да превърнете изрично текста на препратка винаги в избираем във всяка посока, задайте стойност false на атрибута draggable. Пример:

<a href="https://example.com/" draggable="false">
  Selectable and Not Draggable Link Text
</a>

Когато препратките не са изрично влачещи се (фабрично), свойството на CSS user-select се пренебрегва, а свойството cursor може да бъде пренебрегнато.