Известяване в раздел във Vivaldi за разработчици

This post is also available in: English 日本語 Français Deutsch Српски Português 简体中文

Продукти: само настолен Vivaldi.

Известяването в раздел позволява на страниците да предават на потребителите кратки числови резюмета на състоянието. Като примери може да се посочи броя на новите непрочетени съобщения, е-писма или новини; необработените задачи или фактури; или броя на добавените артикули в количката за пазаруване.

Известяването в раздел се показва като числова значка в горната част на фавиконата на документа в лентата с раздели и в добавените панели.

Vivaldi открива числовите броячи в началото на заглавието на документа, когато те са оградени в скоби (U+0028 LEFT PARENTHESIS и U+0029 RIGHT PARENTHES) и са отделени от останалата част на заглавието със знак за интервал (U+0020 SPACE). Пример:

<title>(7) Webmail</title>

Известяването в раздел фабрично е разрешено, но потребителите могат да го забранят.

Значката се обновява динамично, когато заглавието на документа бъде променено. За най-добра работа обновете свойството document.title или обновете свойството innerText на елемента <title>. Замяната на елемента <title> може да доведе до забавяне на обновяването на значката.

Числата с две или повече цифри могат да бъдат показани като значка със знак плюс, а не като значка с цифри, поради ограниченото място.

Числовият брояч се премахва от заглавието на документа в потребителски интерфейси, в които се показва значката. Поредността от знаци „(0) “ се премахва от заглавията, но не се генерира значка.

Известяването в раздел се открива само в заглавието на документа в горната рамка (без рамки).

Отказ от известяване в раздел

Може да забраните известяването в раздел, като поставите пред заглавието на документа знак за интервал с нулева ширина (U+200B ZERO WIDTH SPACE). Пример:

<title>&#x200b;​(1195) Step Counter</title>