Blokowanie Trackerów i Reklam

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Dansk Português Български 简体中文

W Vivaldi nie śledzimy, a teraz chronimy Cię także przed elementami szpiegującymi w sieci i dajemy Ci możliwość blokowania reklam.

Blokowanie trackerów

Bloker trackerów nie pozwala wszechobecnym w internecie modułom śledzącym szpiegować Cię i gromadzić Twoich prywatnych danych. Kiedy funkcja jest włączona, trackery są blokowane dzięki poleganiu na listach znanych adresów URL trackerów oraz zatrzymywaniu żądań do tych adresów przed ich wysłaniem.


Blokowanie reklam

Blokując moduły śledzące, Bloker trackerów blokuje również wiele reklam na stronach internetowych. Bloker reklam może być więc postrzegany jako dodatkowy poziom ochrony, za pomocą którego możesz blokować reklamy, których Bloker trackerów jeszcze nie zablokował.

Zalecamy blokowanie trackerów we wszystkich witrynach, jednak blokowanie reklam tylko na stronach, w których są one natrętne lub rozpraszają. Ponieważ reklamy są dużym, jeśli nie jedynym, źródłem przychodów dla większości witryn, rozważ niewłączanie blokowania reklam domyślnie, by wspierać twórców treści.

W przypadku, gdy do tej pory używasz rozszerzeń do blokowania reklam, teraz nie jest już to konieczne, ponieważ Vivaldi posiada wbudowany bloker trackerów i reklam. Ale rozszerzenia są nadal opcją dla tych, którzy je preferują.


Ustawienia blokowania

Aby zmienić poziom blokowania dla wszystkich witryn:

 1. Idź do Przycisk Vivaldi Menu Vivaldi Menu > Ustawienia > Blokowanie trackerów i reklam > Domyślny poziom blokowania;
 2. Wybierz pomiędzy:
  • Bez blokowania,
  • Blokuj trackery, albo
  • Blokuj trackery i reklamy.

Blokowanie według stron

Aby zmienić poziom blokowania dla określonej strony, gdy jest ona otwarta na aktywnej karcie:

 1. Naciśnij przycisk przycisk blokowania zawartości blokowania zawartości po lewej stronie paska adresu;
 2. Wybierz pomiędzy:
  • Bez blokowania,
  • Blokuj trackery, albo
  • Blokuj trackery i reklamy.
Bloker trackerów i reklam - menu w Vivaldi na Androida

Alternatywnie witryny można dodać do listy wyjątków w: Przycisk Vivaldi Menu Vivaldi Menu > Ustawienia > Prywatność > Blokowanie trackerów i reklam > Wyjątki > Zarządzaj poziomem blokowania wg stron:

 1. Dotknij Przycisk Dodaj Dodaj nową domenę;
 2. Wpisz link do strony internetowej;
 3. Wybierz poziom blokowania;
 4. Naciśnij pozycję Gotowe.

Aby zmienić poziom blokowania dla wyjątków:

 1. Dotknij wybraną stronę internetową na liście wyjątków;
 2. Wybierz pomiędzy:
  • Bez blokowania,
  • Blokuj trackery, albo
  • Blokuj trackery i reklamy;
 3. Naciśnij pozycję Gotowe.

Aby usunąć witrynę z listy wyjątków:

 1. Dotknij wybraną stronę internetową na liście wyjątków;
 2. Naciśnij pozycję Przycisk Usuń Usuń w prawym górnym rogu.
  Alternatywnie zmień poziom blokowania na ustawienie domyślne.

Blokowanie źródeł

Możesz przeglądać i zarządzać źródłami Blokowania Trackerów i Reklam w Przycisk Vivaldi Menu Vivaldi Menu >Ustawienia > Prywatność > Blokowanie Trackerów i Reklam > Źródła

Aby włączyć źródło blokowania, zaznacz pole wyboru dla wybranego źródła. Odznacz, by przestać używać źródła blokowania.

Dodawanie Źródeł

Jeśli źródła, którego chcesz użyć w Blokerze Trackerów i Reklam, nie ma jeszcze na liście, możesz zaimportować więcej źródeł:

 1. Kliknij na Przycisk Dodaj Dodaj nowe źródło;
 2. Wprowadź adres URL, aby zaimportować reguły blokowania;
 3. Kliknij pozycję Importuj.

Dalsza lektura

W Vivaldi nie śledzimy, a teraz chronimy Cię także przed elementami szpiegującymi w sieci i dajemy Ci możliwość blokowania reklam.

Blokowanie trackerów

Bloker trackerów nie pozwala wszechobecnym w internecie modułom śledzącym szpiegować Cię i gromadzić Twoich prywatnych danych. Kiedy funkcja jest włączona, trackery są blokowane dzięki poleganiu na listach znanych adresów URL trackerów oraz zatrzymywaniu żądań do tych adresów przed ich wysłaniem.


Blokowanie reklam

Blokując moduły śledzące, Bloker trackerów blokuje również wiele reklam na stronach internetowych. Bloker reklam może być więc postrzegany jako dodatkowy poziom ochrony, za pomocą którego możesz blokować reklamy, których Bloker trackerów jeszcze nie zablokował.

Zalecamy blokowanie trackerów we wszystkich witrynach, jednak blokowanie reklam tylko na stronach, w których są one natrętne lub rozpraszają. Ponieważ reklamy są dużym, jeśli nie jedynym, źródłem przychodów dla większości witryn, rozważ niewłączanie blokowania reklam domyślnie, by wspierać twórców treści.

W przypadku, gdy do tej pory używasz rozszerzeń do blokowania reklam, teraz nie jest już to konieczne, ponieważ Vivaldi posiada wbudowany bloker trackerów i reklam. Ale rozszerzenia są nadal opcją dla tych, którzy je preferują.


Ustawienia blokowania

Aby zmienić poziom blokowania dla wszystkich witryn:

 1. Idź do Przycisk Vivaldi Menu Vivaldi Menu > Ustawienia > Blokowanie trackerów i reklam > Domyślny poziom blokowania;
 2. Wybierz pomiędzy:
  • Bez blokowania,
  • Blokuj trackery, albo
  • Blokuj trackery i reklamy.

Blokowanie według stron

Aby zmienić poziom blokowania dla określonej strony, gdy jest ona otwarta na aktywnej karcie:

 1. Naciśnij przycisk przycisk blokowania zawartości blokowania zawartości po lewej stronie paska adresu;
 2. Wybierz pomiędzy:
  • Bez blokowania,
  • Blokuj trackery, albo
  • Blokuj trackery i reklamy.
Bloker trackerów i reklam - menu w Vivaldi na Androida

Alternatywnie witryny można dodać do listy wyjątków w: Przycisk Vivaldi Menu Vivaldi Menu > Ustawienia > Prywatność > Blokowanie trackerów i reklam > Wyjątki > Zarządzaj poziomem blokowania wg stron:

 1. Dotknij Przycisk Dodaj Dodaj nową domenę;
 2. Wpisz link do strony internetowej;
 3. Wybierz poziom blokowania;
 4. Naciśnij pozycję Gotowe.

Aby zmienić poziom blokowania dla wyjątków:

 1. Dotknij wybraną stronę internetową na liście wyjątków;
 2. Wybierz pomiędzy:
  • Bez blokowania,
  • Blokuj trackery, albo
  • Blokuj trackery i reklamy;
 3. Naciśnij pozycję Gotowe.

Aby usunąć witrynę z listy wyjątków:

 1. Dotknij wybraną stronę internetową na liście wyjątków;
 2. Naciśnij pozycję Przycisk Usuń Usuń w prawym górnym rogu.
  Alternatywnie zmień poziom blokowania na ustawienie domyślne.

Blokowanie źródeł

Możesz przeglądać i zarządzać źródłami Blokowania Trackerów i Reklam w Przycisk Vivaldi Menu Vivaldi Menu >Ustawienia > Prywatność > Blokowanie Trackerów i Reklam > Źródła

Aby włączyć źródło blokowania, zaznacz pole wyboru dla wybranego źródła. Odznacz, by przestać używać źródła blokowania.

Dodawanie Źródeł

Jeśli źródła, którego chcesz użyć w Blokerze Trackerów i Reklam, nie ma jeszcze na liście, możesz zaimportować więcej źródeł:

 1. Kliknij na Przycisk Dodaj Dodaj nowe źródło;
 2. Wprowadź adres URL, aby zaimportować reguły blokowania;
 3. Kliknij pozycję Importuj.