Ручно подешавање Vivaldi Linux репозиторијума

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Nederlands Português

Након преузимања и инсталирања Linux пакета, наши Linux репозиторијуми ажурирања би требало аутоматски да се конфигуришу да бисте примали ажурирања. Међутим, ако желите, можете прво унапред конфигурисати репозиторијуме и одатле инсталирати Vivaldi. Следи кратки водич.

Изаберите вашу Linux дистрибуцију (испод). Покрените „Терминал“ и налепите команде (једну по једну), уносећи администраторску лозинку по потреби.


APT (Debian, Ubuntu, Mint…)

Увезите јавни кључ (у сврху верификације APT репозиторијума) – троструки клик за одабир целе линије.

wget -qO- https://repo.vivaldi.com/archive/linux_signing_key.pub | gpg --dearmor | sudo dd of=/usr/share/keyrings/vivaldi-browser.gpg

Додајте репозиторијум – троструки клик за одабир целе линије

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/vivaldi-browser.gpg arch=$(dpkg --print-architecture)] https://repo.vivaldi.com/archive/deb/ stable main" | sudo dd of=/etc/apt/sources.list.d/vivaldi-archive.list

Инсталирајте Vivaldi прегледач

sudo apt update && sudo apt install vivaldi-stable

DNF (Fedora)

Додајте репозиторијум – троструки клик за одабир целе линије

sudo dnf config-manager --add-repo https://repo.vivaldi.com/archive/vivaldi-fedora.repo

Инсталирајте Vivaldi прегледач

sudo dnf install vivaldi-stable

ZYpp (OpenSUSE)

Додајте репозиторијум

sudo zypper ar https://repo.vivaldi.com/archive/vivaldi-suse.repo

Инсталирајте Vivaldi прегледач

sudo zypper in vivaldi-stable

Was this page helpful?