Ручно подешавање Vivaldi Linux репозиторијума

Након преузимања и инсталирања Linux пакета, наши Linux репозиторијуми ажурирања би требало аутоматски да се конфигуришу да бисте примали ажурирања. Међутим, ако желите, можете прво унапред конфигурисати репозиторијуме и одатле инсталирати Vivaldi. Следи кратки водич.

Изаберите вашу Linux дистрибуцију (испод). Покрените „Терминал“ и налепите команде (једну по једну), уносећи администраторску лозинку по потреби.


APT (Debian, Ubuntu, Mint…)

Import the public key (to allow for verification of the APT repository)–triple-click to select the entire line

wget -qO- https://repo.vivaldi.com/archive/linux_signing_key.pub | gpg --dearmor | sudo dd of=/usr/share/keyrings/vivaldi-browser.gpg

Додајте репозиторијум – троструки клик за одабир целе линије

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/vivaldi-browser.gpg arch=$(dpkg --print-architecture)] https://repo.vivaldi.com/archive/deb/ stable main" | sudo dd of=/etc/apt/sources.list.d/vivaldi-archive.list

Инсталирајте Vivaldi прегледач

sudo apt update && sudo apt install vivaldi-stable

DNF (Fedora)

Додајте репозиторијум – троструки клик за одабир целе линије

sudo dnf config-manager --add-repo https://repo.vivaldi.com/archive/vivaldi-fedora.repo

Инсталирајте Vivaldi прегледач

sudo dnf install vivaldi-stable

ZYpp (OpenSUSE)

Додајте репозиторијум

sudo zypper ar https://repo.vivaldi.com/archive/vivaldi-suse.repo

Инсталирајте Vivaldi прегледач

sudo zypper in vivaldi-stable

Was this page helpful?

Manual setup of the Vivaldi Linux repositories

After downloading a Linux package and installing it our Linux update repositories should be configured automatically for you to receive updates. However, if you wish you can pre-configure the repositories first and install Vivaldi from there. The following is a quick guide.

Select your Linux distribution (below). Start a “Terminal” and paste in the commands (one by one), entering your admin password as needed.


APT (Debian, Ubuntu, Mint…)

Import the public key (to allow for verification of the APT repository) – triple-click to select the entire line.

wget -qO- https://repo.vivaldi.com/archive/linux_signing_key.pub | gpg --dearmor | sudo dd of=/usr/share/keyrings/vivaldi-browser.gpg

Add the repository–triple-click to select the entire line

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/vivaldi-browser.gpg arch=$(dpkg --print-architecture)] https://repo.vivaldi.com/archive/deb/ stable main" | sudo dd of=/etc/apt/sources.list.d/vivaldi-archive.list

Install Vivaldi

sudo apt update && sudo apt install vivaldi-stable


DNF (Fedora)

Add the repository–triple-click to select the entire line

sudo dnf config-manager --add-repo https://repo.vivaldi.com/archive/vivaldi-fedora.repo

Install Vivaldi

sudo dnf install vivaldi-stable


ZYpp (OpenSUSE)

Add the repository

sudo zypper ar https://repo.vivaldi.com/archive/vivaldi-suse.repo

Install Vivaldi

sudo zypper in vivaldi-stable

Was this page helpful?