Прихващане на екран

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português 简体中文

За да направите снимка на страницата, която преглеждате в мобилния телефон, използвайте вградения инструмент за прихващане на Vivaldi.

Прихващане на страница

За да прихванете екран на текущата страница, отворете дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Прихвани страницата.

Изберете една от следните две настройки:

  • Прихвани само видимата област,
  • Прихвани цялата страница (може да важат някои ограничения за дължината на страницата).
Настройки на прихващане на страница

Снимката на екрана ще бъде записана при вашите снимки в папка с име Vivaldi Captures.


Дълга снимка на екрана

В допълнение към видимата област и прихващане на цялата страница има и трета настройка — дълга снимка на екрана, при която определяте размера на прихванатата област. За да направите дълга снимка на екрана:

  1. Преминете към  меню на Vivaldi > Сподели.
  2. Изберете Дълга снимка на екрана от долния ред с настройки.
  3. Влачете стрелките отгоре и отдолу, за да промените размера на снимката на екрана.
  4. Докоснете бутона бутон Готово Прихвани в долния десен ъгъл.
  5. Изберете от настройките дали искате да редактирате, запишете, споделите или изтриете прихванатия екран.