Настройки на Vivaldi социално

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Português 简体中文

За да коригирате профила, облика, известията и други настройки във Vivaldi социално, преминете към Предпочитания от менюто вдясно.

Настройки на профила

За да научите как да нагласите вашия профил във Vivaldi социално, разгледайте помощната страница тук.


Настройки на облика

Език на интерфейса

Освен английски, може да изберете и много други езици, на които да се показва Vivaldi социално.

За да промените езика на потребителския интерфейс:

 1. Изберете език по ваш избор от падащото меню.
 2. Щракнете върху Запази промените в горния десен ъгъл или отдолу на страницата.

Часови пояс

Задаването на часови пояс помага за показване на правилните дати и часове в е-писма, които получавате от Vivaldi социално.

Тема на сайта

Може да изберете между множество теми:

 • Фабричната тема на Mastodon в светла, тъмна и висококонтрастна версия (тъмна тема с много повече контраст от тъмната тема).
 • Tangerine UI в оранжев или лилав открояващ цвят. Дали ще получите светла или тъмна версия на темата, зависи от настройките на ниво операционна система.
 • Mastodon Bird UI в светла, тъмна и висококонтрастна версия.

Примери за светлите версии на темите:

Обикновен с/у разширен интерфейс

Фабрично виждате само един канал по едно време и може да превключвате между изгледите от менюто вдясно. Ако предпочитате да държите ръка на пулса и да виждате възможно най-много съдържание по едно и също време, може да разрешите разширения интерфейс. Разширеният интерфейс позволява да покажете множество времеви линии наведнъж в колони. Това колко от тях може да добавите зависи от размера на екрана и вашите нужди.

Независимо дали използвате обикновен или разширен изглед, може да конфигурирате всеки изглед допълнително от бутона Показване на настройките в горната част на страницата. Наличните настройки зависят от вида на колоната (например колона Известия има много настройки, които може да конфигурирате). В разширения изглед, за да запазите видимостта на времевата линия, не забравяйте да закачите колоната от нейните настройки.

Анимации и достъпност

 • Разреши бавен режим — вместо автоматично зареждане на ново съдържание във времевата линия, може да посочите то да се зарежда с едно щракване, когато сте готови.
 • Пускай самостоятелно анимирани файлове GIF — посочете дали анимациите да тръгват автоматично или само след взаимодействие.
 • Спри движението в анимациите и Забрани движенията с плъзгане — разрешаването на тези настройки може да помогне на хора, страдащи от кинетоза.
 • Забрани движенията с плъзгане — предотвратява случайна промяна на времевите линии на мобилни устройства, когато опитвате да се върнете назад в браузър, в който движенията с плъзгане се използват като бързи клавиши за придвижване.
 • Ползвай фабричния шрифт на системата — когато в операционната система сте задали специален шрифт, който предпочитате, може да посочите текстовете във Vivaldi социално да се показват и с този шрифт.

Оформление на публикацията

Големите картини заемат много място. За да се улесни преглеждането на съдържание, картините фабрично се изрязват в съотношение 19:6 и се разгъват до пълен размер само след щракване върху тях.

Откриване

В долния десен ъгъл на Vivaldi социално може да видите най-новите налагащи се хаштагове. Ако налагащите се теми не ви интересуват, може да забраните Налагащо се днес. За да видите популярните хаштагове при забранена настройка, преминете към Разглеждане > Хаштагове.

Прозорци за потвърждение

За да предотвратите случайни действия, може да разрешите диалогови прозорци за потвърждение:

 • когато щракнете върху Стоп на следването в нечий профил.
 • когато щракнете върху Подсилване под нечия публикация.
 • преди да изтриете окончателно някоя от вашите собствени публикации.

Чувствително съдържание

Потребителите могат да добавят предупреждения за съдържанието към своите публикации, които изискват допълнителни щраквания, за да се види пълното съдържание. Може да ги замените в Предпочитания.

За носителите имате 3 варианта:

 • Скривай носители, отбелязани като чувствителни, т.е. следва се настройката на автора.
 • Показвай винаги носителите, дори отбелязаните като чувствителни.
 • Скривай винаги носителите, независимо дали са отбелязани като чувствителни или не.

Може да посочите на мястото на скритите носители да се показва цветен градиент според цветовете на картината, като подробностите се скриват, или просто да се показва текст „Скрити носители“.

И не на последно място, може да посочите цялото съдържание, отбелязано с предупреждение за чувствително съдържание, фабрично да се разгъва.


Настройки на известяване

Известията от Vivaldi социално ще бъдат изпратени до възстановяващия адрес за е-поща на вашия профил във Vivaldi (този за известия във форума, за нулиране на паролата и за други е-писма, свързани с профила).

От Предпочитания > Известия може да изберете какви известия да получавате.

Може да получавате известия по е-поща за следните събития:

 • Някой ви следва.
 • Някой заяви да ви следва.
 • Някой подсили ваша публикация.
 • Някой хареса ваша публикация.
 • Някой ви спомене.

Обикновено известия по е-поща не се изпращат, когато редовно ползвате Mastodon, но за да сте сигурни, че няма да пропуснете нито едно известие, може да разрешите Изпращай винаги известия по е-поща.

Освен това може да определите дали да получавате известия от хора, които не следвате, или от такива, които не ви следват. Вариантите включват:

 • Блокиране на известия от хора, които не ви следват.
 • Блокиране на известия от хора, които вие не следвате.
 • Блокиране на частни споменавания от хора, които не следвате.

За да регулирате настройките в изглед Известия, щракнете върху бутона Показване на настройките в горната част на страницата. Там може да регулирате какъв вид известия (т.е. настолни и/или избутвани известия, със звук или без звук) ще се доставят за различни събития, както и облика на изглед Известия.


Други настройки

Групирано подсилване във времевите линии

За да се предотврати повторно показване на популярни публикации, подсилените публикации фабрично се групират заедно. Ако желаете, може да го забраните.

Фабрично публикуване

Поверителност на публикуване — задайте дали вашите публикации да се публикуват публично, да не се листват или фабрично да са само за последователи.

Език на публикуване — езикът на публикациите фабрично е същият като езика на потребителския интерфейс. Ако предпочитате интерфейсът да е на един език, а да публикувате публикациите на друг, може да подберете различен фабричен език на публикуване.

В случай че често създавате публикации с носители, които много хора биха предпочели да не виждат, може да отбележите фабрично всички носители като чувствителни.

Достъп до Vivaldi социално има както от интернет, така и от настолни и мобилни приложения. Приложението, което използвате за публикуване, ще се покаже в подробния изглед на публикациите. Ако предпочитате да не разкривате приложението, използвано за публикуване, може да забраните тази настройка.

Публични времеви линии

Тъй като хората могат да публикуват на много различни езици, вашите времеви линии могат да се запълнят със съдържание, което не разбирате. Може да използвате преводач, като Преводач на Vivaldi, за да разберете публикациите, или да скриете чуждото съдържание. За да филтрирате езиците:

 1. Преминете към Предпочитания > Друго > Публични инфопотоци.
 2. Поставете отметки пред езиците, на които искате да виждате съдържание във Vivaldi социално.
 3. Щракнете върху Запази промените.