Пароли

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Polski

Съхранете вписващите данни на профила в браузъра за по-бързо сърфиране.

Записване на паролите

За да запишете парола за сайт, впишете се в профила и щракнете върху Запиши в диалога, който се появява в горната част на екрана.
Щракнете върху икона с настройки Настройки > Никога, ако не искате да записвате пароли за сайта.

Страница с подкана за записване на паролата

За да превключите записването на пароли, отворете дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Общи > Пароли и докоснете захвата за превключване Записвай паролите.


Управление на паролите

За да прегледате и управлявате записаните пароли, преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Общи > Пароли.

След като докоснете записан запис, ще видите препратка към сайта, потребител и паролата с възможност за копиране или изтриване на записания запис.
За да прегледате паролата, въведете ПИН за заключване на екрана/шаблон/парола/т.н.

Запис на записана парола

Под списъка със записани пароли има списък със сайтове, в които паролите няма да бъдат записвани. За да запишете парола на сайт от списъка с Незаписвани никога, първо го премахнете, като изберете записа и докоснете бутона бутон за изтриване Изтрий и след това се впишете отново в сайта, за да получите подкана за записване на паролата.

Обновяване на записаните пароли

Паролите не могат да се редактират в Настройки. Когато промените парола, впишете се в профила с новата парола. Браузърът ще отбележи различна парола и ще ви попита дали искате да обновите записаната парола. Докоснете Обнови.

Изтриване на пароли

За да изтриете една записана парола:

  1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Пароли;
  2. Докоснете записа на записаната парола;
  3. Докоснете бутона бутон за изтриване Изтрий в горния десен ъгъл на страницата.

За да изтриете всички пароли, в т.ч. списъка с Незаписвани никога:

  1. Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Настройки > Поверителност и сигурност > Изчистване на данните на сърфиране > Разширени;
  2. Изберете от самото начало като времеви обхват;
  3. Поставете отметка пред Записани пароли;
  4. Докоснете Изчисти данните.

Беше ли полезна страницата?