Докладване на сривове под Linux

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски 简体中文

„Срив“ се получава, когато Vivaldi се сблъска с невъзстановима грешка и се изключи неочаквано или съдържанието на даден раздел изчезне и се замени с картина на „мъртва птица“. Информацията, свързана със срива, се записва от Vivaldi.

Намиране на дневниците за срив

  1. Копирайте и поставете следния текст в прозореца на терминала и натиснете „Enter“—щракнете трикратно, за да го изберете
    find ~/.config/vivaldi/Crash\ Reports/pending -newer /opt/vivaldi/vivaldi-bin -name \*.dmp -printf %f\\n | tar CvcJTf ~/.config/vivaldi/Crash\ Reports/pending - /tmp/Vivaldi_Crash_Logs_$(date '+%Y%m%d-%H%M').tar.xz
  2. Във вашата директория /tmp ще намерите датиран файл tar „Vivaldi_Crash_Logs“, който може да прикачите към доклада за грешка

Предаване на дневници за срив

Дневниците за срив не се изпращат автоматично до нас. Въпреки това може да създадете доклад за грешка и да ни уведомите за недостатъка.

След като регистрирате доклада за грешка, ще ви бъде изпратено потвърдително писмо. Отговорете му, като прикачите дневниците за срива. Ценим високо подобни дневници; тъй като те ни предоставят информация за това къде точно в кода нещата са се объркали.

Уверете се, че сривът се случва в най-новата версия на Vivaldi. Ако не използвате най-новата версия, моля, обновете браузъра и тествайте недостатъка отново.