Докладване на сривове под macOS

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски 简体中文

„Срив“ се получава, когато Vivaldi се сблъска с невъзстановима грешка и се изключи неочаквано или съдържанието на даден раздел изчезне и се замени с картина на „мъртва птица“. Информацията, свързана със срива, се записва от Vivaldi.

Намиране на дневниците за срив

За да намерите файловете с дневниците за срив, отворете Файндър и използвайте меню „Преход → Преход към папка“ или бързия клавиш „⇧⌘G“, след което поставете този ред:

~/Library/Application Support/Vivaldi/Crashpad/pending

Тук ще намерите всички файлове с дневниците за срив (.dmp). Подредете съдържанието на папката по дата и изпратете само най-новите, защото те могат да бъдат обработени само ако знаем точно от коя версия на Vivaldi са. За да спестите място, може да ги компресирате и да ги изпратите в архив zip.

Или може да направите следното:

  1. Заредете приложението „Терминал“ — отворете Spotlight, напишете: Terminal
  2. Копирайте и поставете следния текст в прозореца на Терминал и натиснете „Enter“ — щракнете трикратно, за да го изберете
    find ~/Library/Application\ Support/Vivaldi/Crashpad/pending -newer /Applications/Vivaldi.app -name \*.dmp | zip -j ~/Documents/Vivaldi\ Crash\ Logs\ $(date '+%Y%m%d-%H%M') -@
  3. Сега отворете директорията „Документи“ или напишете следното в „Терминал“
    open ~/Documents/
  4. Ще намерите датиран файл zip „Vivaldi Crash Logs“, който може да прикачите към доклада за грешка

Предаване на дневници за срив

Дневниците за срив не се изпращат автоматично до нас. Въпреки това може да създадете доклад за грешка и да ни уведомите за недостатъка.

След като регистрирате доклада за грешка, ще ви бъде изпратено потвърдително писмо. Отговорете му, като прикачите дневниците за срива. Ценим високо подобни дневници; тъй като те ни предоставят информация за това къде точно в кода нещата са се объркали.

Уверете се, че сривът се случва в най-новата версия на Vivaldi. Ако не използвате най-новата версия, моля, обновете браузъра и тествайте недостатъка отново.