Докладване на сривове под Windows

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Português 简体中文

„Срив“ се получава, когато Vivaldi се сблъска с невъзстановима грешка и се изключи неочаквано или съдържанието на даден раздел изчезне и се замени с картина на „мъртва птица“. Информацията, свързана със срива, се записва от Vivaldi.

Намиране на дневниците за срив

  1. Отворете диалоговия прозорец „Изпълни“ — [клавиш Windows]+R
  2. Копирайте — щракнете трикратно, за да изберете, — след което поставете следния текст и натиснете „OK“
    "%UserProfile%\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Crashpad\reports"
  3. Потърсете дневника за срив, който е бил създаден в часа, когато се е случил сривът — подредете по „Дата“

Иначе може да използвате съдържащия се в този архив пакетен файл за Windows, за да автоматизирате всички горепосочени действия. Изтеглете пакетния файл от архива, пуснете го и той ще създаде за вас компресиран архив, съдържащ дневниците за срив от последната инсталирана версия на Vivaldi.


Предаване на дневниците за срив на Vivaldi

Дневниците за срив не се изпращат автоматично до нас. Въпреки това може да създадете доклад за грешка и да ни уведомите за недостатъка.

След като регистрирате доклада за грешка, ще ви бъде изпратено потвърдително писмо. Отговорете му, като прикачите дневниците за срива — компресирани в архив .zip, по възможност. Ценим високо подобни дневници; тъй като те ни предоставят информация за това къде точно в кода нещата са се объркали.

Уверете се, че сривът се случва в най-новата версия на Vivaldi. Ако не използвате най-новата версия, моля, обновете браузъра и тествайте недостатъка отново.