Vastlopers melden op Linux

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Български 简体中文

Een vastloper doet zich voor als Vivaldi een onherstelbare fout tegenkomt en onverwacht afsluit, of als de tabinhoud verdwijnt en vervangen wordt door een plaatje van een dood vogeltje.

Vastlopers melden

Om een vastloper op Linux te melden, maak je een bugmelding aan en omschrijf je de vastloper. Het is vooral nuttig om gedetailleerde stappen te vermelden, zodat we aan onze kant de bug kunnen nabootsen. Zorg ervoor een geldig mailadres te vermelden waarop we je kunnen bereiken, voor als we meer informatie nodig hebben of we je willen vragen enkele tests uit te voeren, zodat we het probleem beter kunnen inschatten.

Controleer dat de vastloper zich voordoet op de laatste versie van Vivaldi. Als je niet de laatste versie gebruikt, werk dan de browser bij en test of het probleem blijft.


Crashlogs vastleggen

Als je een gevorderde gebruiker bent, kun je proberen een backtrace (crashlog) vast te leggen. Dit is voor ontwikkelaars bijzonder nuttig om het probleem te begrijpen. Vooral als we het niet zelf kunnen nabootsen. Om een backtrace vast te leggen, dien je eerst een debug binary te installeren.

Een debug binary installeren

  1. Go to vivaldi://about and note architecture listed within the “User Agent” section (i.e. x86_64, i686, armv7l or aarch64).
  2. Download een geschikte Vivaldi debug binary (pas waar nodig de architectuur aan):
    wget https://vivaldi.com/download/vivaldi-latest-x86_64-debug.zip
  3. Pak de debug binary uit:
    gzip -dS.zip vivaldi-latest-*-debug.zip
  4. Installeer de debug binary:
    sudo install -m755 vivaldi-latest-*-debug /opt/vivaldi/vivaldi-debug

Een backtrace vastleggen voor een vastloper in de gebruikersinterface

Om een vastloper vast te leggen in onze gebruikersinterface (de hele browser sluit dan af), voer je het volgende uit in een terminalvenster om Vivaldi te starten onder de GDB (GNU Project Debugger).

gdb -ex run --args /opt/vivaldi/vivaldi-debug

Herhaal nu de stappen die nodig zijn om de browser vast te laten lopen. Zodra Vivaldi is vastgelopen, voer je het volgende uit in de GDB console om een backtrace van de vastloper te krijgen:

bt

Kopieer de hele backtrace naar je klembord, plak dit in een tekstverwerker en sla het op als een plat tekstbestand.

Om GDB af te sluiten, voer je het volgende uit:

quit

Snapshot users will need to adjust the download URL, replacing “latest” with the full version number—go to vivaldi://about to find this.

Vervang bovendien alle verwijzingen naar /opt/vivaldi/ in /opt/vivaldi-snaphot/ en voeg op het eind --user-data-dir="$HOME/.config/vivaldi-snapshot" toe in de gdb-uitvoeropdracht.

Het vastleggen van vastlopers in een tab is bewerkelijker. De procedure hiervoor wordt uitgelegd in deze externe gist.

Vivaldi-crashlogs indienen

Na het indienen van een bugmelding ontvang je een bevestigingsmail. Hier kun je gewoon op antwoorden met je crashlog(s) als bijlage. Deze logs zijn bijzonder nuttig, ze bevatten precies de informatie die we nodig hebben om te zien waar in de code het misgaat.