Начин на показване

This post is also available in: English 日本語 Español Deutsch Nederlands Српски Українська 简体中文

Във Vivaldi може да изберете начина на показване на разделите с няколко прости стъпки.

Място на лентата с раздели

Лентата с раздели може да се намира от всяка страна на прозореца на браузъра — отгоре, отдолу, отляво или отдясно. За да промените мястото ѝ, преминете към Настройки > Раздели > Място на лентата с раздели.

Варианти за мястото на лентата с отметки в Настройки

Превключване на разгъването на лентата с раздели

За да превключите разгъването на лентата с раздели или:


Ширина на заглавието

Когато лентата с раздели е отгоре или отдолу на прозореца, може да зададете пределна ширина на заглавието на показания раздел. В Настройки > Раздели > Начин на показване изберете колко трябва да бъде ширината в пиксели и така, независимо от броя на отворените раздели, показаният раздел винаги ще бъде лесно забележим.

Ако лентата с раздели се намира отстрани на прозореца на браузъра, регулирайте ширината на лентата с раздели, като поставите мишката върху ръба на лентата с раздели и влачите в желаната посока.


Превъртане на разделите

Когато лентата с раздели е водоравно отгоре или отдолу на прозореца на браузъра, разделите фабрично се свиват в ширина, колкото повече бъдат отворени. Това може да предизвика невидимост на заглавията на страниците или дори на фавиконите. Разрешаването на възможността за превъртане на разделите може да го предотврати. Когато е разрешено, разделите не се свиват в ширина. Вместо това те излизат от полезрението и може да превъртите лентата с раздели, за да разгледате отворените раздели.

За да разрешите превъртането на разделите:
1. Преминете към Настройки > Раздели > Начин на показване > Лента с раздели.
2. Поставете отметка пред Разреши водоравно превъртане.

Gif, показващ превъртането на разделите

За да превъртите разделите:

 • Посочете мишката върху лентата с раздели и използвайте колелото на мишката.
 • Щракнете върху бутоните отстрани на разделите.
 • Щракнете продължително върху бутоните < >, за да покажете всички отворени раздели като списък.

В случай че сте разрешили смяната на разделите чрез превъртане в Настройки > Раздели > Показвай обхождането, задръжте натиснат Shift, за да превъртите лентата с раздели, без да сменяте разделите.


Индикатор за хода на зареждане

Когато дадена страница се зарежда, в адресното поле се показва ходът. Допълнителни индикатори за зареждане се показват и в раздела, което е особено полезно за раздели, зареждащи се във фонов режим.

В Настройки > Раздели > Начин на показване > Ход на зареждане може да подберете между 4 възможности:

 • с линия на хода;
  Зареждане на страницата — с линия на хода
 • с кръг вместо фавикона;
  Зареждане на страницата — с кръг вместо фавикона
 • с брояч вместо фавикона;
  Зареждане на страницата — с брояч вместо фавикона
 • изключено.

Фонова картина на прозореца

Освен цвета на показания раздел или открояващия цвят на темата може да покажете фоновата картина на решетката в лентата с раздели. За да я разрешите:

 1. Преминете към Настройки > Теми > Редактор > Настройки.
 2. Разрешете Направи прозрачна лентата с раздели.

За да получите по-матов вид на лентата с раздели (и чекмеджето), увеличете степента на размиване.