Избиране на раздели

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português 简体中文

Избирането на раздели може да се използва за извършване на действия с група раздели, като например скупчване, поделяне, отмятане, закачане и др.

Във Vivaldi има 4 различни начина за избиране на раздели:

Мишка + модификатор

Задръжте натиснат Shift, за да изберете няколко раздела подред, или Ctrl/, за да изберете раздели, които не са непосредствено един до друг.


Бързи команди

Отворете Бързи команди (F2/⌘ E) и започнете да пишете: Избери предишния раздел, Избери следващия раздел, Избери свързаните раздели или Отмени избирането на раздели, за да изпълните командата.

Избиране на раздели с Бързи команди

Бързи клавиши

В Настройки > Клавиатура > Раздел може да конфигурирате нови бързи клавиши за избиране и отмяна на избирането на разделите.


Жестове с мишка

Ако предпочитате жестове с мишка, създайте жестове за избиране на раздели в Настройки > Мишка > Жестоописание.