Възможности на разделите

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська 简体中文

Във Vivaldi вие контролирате разделите от самото начало. Тази статия изброява важни настройки, определящи поведението на разделите.

Обединяване на раздели в купове с раздели

Повече за куповете с раздели във Vivaldi, разгледайте помощната страница, описваща тази възможност задълбочено тук.


Обхождане на разделите

За да обходите отворените раздели:

 • Използвайте бързия клавиш Ctrl+Tab и Ctrl+Shift+Tab за движение в обратна посока или
 • Разрешете Включвай с превъртане в Настройки > Раздели > Възможности на разделите > Обхождане на разделите, за да превключвате разделите с натиснат Alt или с десен бутон и превъртане с колелото на мишката.

В Настройки > Раздели > Възможности на разделите > Обхождане на разделите може да определите дали:

 • разделите да се обхождат по ред на използване или по ред на подреждане;
 • отворените раздели да показват изгледи или да преминете направо към следващия раздел.

В случай че разрешите Показвай обхождането може да определите дали изгледите на разделите да се показват един до друг или в списък (както е показано на картината по-долу).

Обхождане на разделите — преглед на списък

Превключване на раздели

Вероятно най-обичайният начин за превключване на разделите е просто да щракнете върху раздела, който искате да видите, в лентата с раздели или в панел Прозорец, но има и няколко други удобни варианта.

Включване на раздели с превъртане

Когато посочите с мишка в лентата с раздели или докато държите натиснат Alt може да включите раздела с превъртане. Тази възможност може да бъде разрешена в Настройки > Раздели > Обхождане на разделите > Включвай с превъртане.

Включване на раздели с бързи клавиши

Освен чрез бързите клавиши за обхождане на раздели, може да преминете към следващия раздел с Ctrl+Page↑/Shift  ⌘  ] и към предишния раздел с Ctrl+Page↓/Shift ⌘ [.

Под Windows и Linux първите 9 раздела в меню Прозорец са номерирани за бързо превключване на разделите. Натиснете Alt+W, за да отворите менюто, и натиснете номера на раздела, към който искате да преминете.

Включване на раздели с Бързи команди

Натиснете F2/⌘ E, за да отворите Бързи команди. Ще бъде показан списък с всички отворени раздели от всички прозорци, преди да въведете търсено понятие. Ако извършите търсене, ще се покажат само разделите, отговарящи на критерия на търсене. Щракнете върху раздел в списъка, за да го отворите.

Намаляване на раздели

Освен това, когато разрешите намаляването на показания раздел в Настройки > Раздели > Обхождане на разделите > Намалявай показания раздел, може да се преместите към предишно показания раздел, като щракнете върху текущо показания раздел.


Преместване на раздели

Мястото на раздела в лентата с раздели или в списъка на панел Прозорец може да бъде променено с влачене до предпочитаното място. Същото може да се направи и с множество раздели, когато разделите са избрани с натиснат Ctrl/ или Shift.

Мястото на показания раздел може да бъде променено и със следните бързи клавиши:

 • Под Windows и Linux: Ctrl+Shift+Page↑/Ctrl+Shift+Page↓
 • Под macOS: ⌘ ⇧ ↑/⌘ ⇧ ↓

Прочетете за преместването на раздели между прозорците в помощната страница за прозорците.


Замразяване на раздели

Замразяването на раздели помага да намалите използваната памет от браузъра. За да замразите раздел или куп с раздели, щракнете с десен върху него в лентата с раздели и изберете дали искате:

 • Да замразите единичен раздел (не може да бъде показания раздел);
 • Куп с раздели или
 • Фоновите раздели.

За да замразите раздели в панел Прозорец, щракнете с десен върху:

 • Единичен раздел (не може да бъде показания раздел);
 • Куп с раздели или
 • Изберете множество раздели с натиснат Shift или Ctrl/, за да ги замразите.

Когато разрешите Изсивявай иконите на замразените в Настройки > Раздели > Начин на показване може лесно да видите кои раздели и купове с раздели в момента са замразени.

Изсивени икони на замразени раздели

Забавено възстановяване

Когато отваряте браузъра с предишна сесия или записана сесия, забавеното възстановяване отваря фоновите раздели на сесията като замразени, за да пести ресурси. За да го разрешите, преминете към Настройки > Общи > Презареждане и поставете отметка пред Бави възстановяването. Ако не искате да замразявате замразените раздели, поставете отметка пред и зареждай пълно закачените раздели.


Дублиране на раздели

За да създадете точно копие на даден раздел, в т.ч. неговата история, посочете Дублирай раздела с десен бутон от контекстното меню. Или щракнете върху бутон за презареждане 18 Презареждане на страницата в лентата с адреси със среден, за да дублирате показания раздел.

В Настройки > Раздели > Място при дублиране може да определите дали дублираният раздел да се отвори след оригиналния раздел или като последен раздел.

В случай че сте разрешили Отваряй препратките фоново в Настройки > Раздели > Място при създаване дублираният раздел ще се отвори в нов фонов раздел.


Заглушаване на раздели

Раздел, който възпроизвежда звук

За да заглушите раздел:

 • Щракнете върху иконата с говорител в раздела, когато разделът възпроизвежда звук;
 • Щракнете с десен върху раздела и изберете Заглуши раздела;
 • За да заглушите множество раздели, изберете разделите, щракнете с десен върху един от тях и изберете Заглуши # раздела от контекстното меню.
 • За да заглушите всички фонови раздели, когато показаният раздел възпроизвежда звук, щракнете с десен върху раздела и изберете Заглуши другите.
 • Напишете „Заглуши или освободи раздел“ в Бързи команди.
 • Задайте бърз клавиш или жест с мишка за действието.

Разделите могат също така да бъдат освободени, като използвате изброените по-горе настройки.

Заглушаването на звука в един раздел не води до автоматично заглушаване на други раздели от същия сайт.

В Настройки > Раздели > Възможности на разделите > Звук при заглушаване може да определите дали:

 • звукът да се възпроизвежда винаги от всички раздели;
 • звукът да се възпроизвежда само от показания раздел;
 • звукът може да се възпроизвежда от фонов раздел, но да бъде заглушено, ако възпроизведете нещо в показания раздел.

Периодично презареждане на раздели

Периодичното презареждане на раздели може да се използва в сайтове, в които страницата се обновява често, но новото съдържание не се показва автоматично.

За да презареждате раздел през X минути:

 1. Щракнете с десен върху раздел;
 2. Изберете Презареждай през;
 3. И подберете интервал между 1 и 30 минути.

Или:

 1. Преминете към раздела, която искате да презареждате;
 2. Отворете Бързи команди;
 3. Напишете „Презареждай през“ и интервала.
  Има два начина за въвеждане на интервала. Например, за да презареждате раздела през минута и половина, напишете времето или в секунди „Презареждай през 90“ или „Презареждай през 1’30““ (единична кавичка за минути и двойна за секунди).

Може да видите отброяването до следващото презареждане върху раздела, под фавиконата и заглавието на страницата.

Раздел с разрешено периодично презареждане

За да забраните периодичното презареждане на раздел или:

 • Щракнете с десен върху раздела и изберете Презареждай през > ИЗКЛ или ИЗКЛ всички, в случай че имате няколко действащи таймера;
 • Отворете Бързи команди и напишете „Забрани таймерите“;
 • Създайте бърз клавиш за действието.