Отваряне и затваряне на раздели

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська 简体中文

Във Vivaldi може да решите как искате да отваряте, затваряте и как да връщате последно затворени раздели. В тази статия са изброени настройките, с които разполагате.

Лента с раздели

Отваряне на раздели

Има няколко начина за отваряне на нов раздел:

За да отворите препратки в нови раздели:

 • Задръжте натиснат Shift, докато щракате върху препратка;
 • Изберете Отвори в нов раздел с десен бутон от контекстното меню;
 • Извършете жест с мишка Отвори препратката в нов раздел (над препратка): щракване с десен + плъзгане надолу.
 • Поставете курсора на мишката върху препратка в страница, щракнете и задръжте натиснат левия бутон и започнете да влачите отвесно. След това, докато държите натиснат левия бутон, преместете курсора на мишката, за да посочите бутона Отвори нов раздел в лентата с раздели. При пускане на мишката ще се отвори нов раздел с препратката.
  В случай че сте забранили Позволи избирането на текст в препратките в Настройки > Страници, може да започнете да влачите препратката във всяка една посока.

Има и няколко начина за отваряне на препратка в нов фонов раздел:

 • Задръжте натиснат Ctrl/, докато щракате върху препратка;
 • Щракнете с десен и изберете Отвори препратката във фонов раздел от контекстното меню;
 • Щракнете върху препратка със средния бутон;
 • Извършете жест с мишка Отвори препратката във фонов раздел (над препратка): щракване с десен + плъзгане надолу и нагоре.

Ако разрешите Отваряй препратките фоново в Настройки > Раздели > Място при създаване, препратките от отметките и историята фабрично ще се отварят фоново. Също така, когато е разрешено, избирането на Отвори препратката в нов раздел с десен бутон от контекстното меню или клониране на раздел ще отваря нов раздел фоново вместо на преден план.

Отваряне на предишна/следваща страница в нов раздел

За да отворите предишно посетена страница или страница, на която сте се върнали, в нов раздел, задръжте натиснат Ctrl/ и щракнете върху бутона бутон за връщане в историята Назад, за да отворите предишната препратка или бутона бутон за навиване от историята Напред, за да отворите следващата препратка.

За да отворите препратка, стояща по-назад/по-напред в историята на разделите в нов раздел, щракнете с десен върху бутона бутон за връщане в историята Назад или бутон за навиване на историята Напред и докато държите натиснат Ctrl/ или Shift щракнете върху елемент от списъка.


Затваряне на раздели

За да затворите раздел:

 • Щракнете върху бутона бутон за затваряне Затвори, който ще се появи при задържане на показалеца върху раздела;
 • Щракнете с десен върху раздел и изберете Затвори раздела;
 • Преминете към дървовидно меню на Vivaldi меню на Vivaldi > Файл >  Затвори раздела;
 • Използвайте бързия клавиш Ctrl+W/⌘ W, за да затворите показания раздел;
 • Извършете жест с мишка Затвори раздела: щракване с десен + очертаване на L-образна форма.
 • Напишете „Затвори раздела“ в Бързи команди.
 • Щракнете двукратно върху раздел. Разрешете настройката в Настройки > Раздели > Обработване на разделите.
 • Щракнете със среден върху раздела.

За да затворите множество раздели:

 • Изберете разделите, които искате да затворите с Shift или Ctrl/ и изберете Затвори # раздела с десен бутон от контекстното меню;
 • Или изберете разделите, които искате да затворите с Shift или Ctrl/ и изберете Затвори другите (# неизбрани) с десен бутон от контекстното меню.

Или щракнете с десен върху даден раздел и изберете дали да:

 • Затворите дясностоящите;
 • Затворите лявостоящите;
 • Затворите другите (или: Alt + щракване върху бутона за затваряне на показания раздел).

Потвърждение при затваряне на раздел

За да се предотврати случайното затваряне на няколко раздела, при опит за затваряне на повече раздели, отколкото е посочено в Настройки > Раздели > Обработване на разделите > Потвърждавай заварянето на повече от #. Фабричната стойност е 10, но може да зададете свое ограничение.

Може да забраните диалога за потвърждение в Настройки на разделите или като щракнете върху Повече не питай в диалога.


Връщане на последно затворени раздели

Бутонът икона-с-кошче-на-раздели Затворени раздели, разположен в края на лентата с раздели и в панел Прозорец, съдържа списък с предишно затворените раздели и прозорци в рамките на последната сесия.

За да върнете раздел, отворете меню икона-с-кошче-на-раздели Затворени раздели и щракнете върху раздел или прозорец, който искате да върнете. За да отворите бързо последно затворения раздел, в лентата с раздели щракнете със среден директно върху бутона икона-с-кошче-на-раздели Затворени раздели.

Това е също така добро място за намиране на вашите раздели и прозорци, ако по някаква причина браузърът не се е отворил с предишната сесия (например след срив). Имайте предвид, че многократните повторни пускове на браузъра ще изтрият историята на затворените раздели.

За пълен обзор на посетените страници посетете История като: