Превръщане на Vivaldi във водещ браузър

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Српски Українська Dansk Português 简体中文

За да превърнете Vivaldi във водещ браузър:

  1. Преминете към Настройки > Общи > Пускане > Водещ браузър;
  2. Щракнете върху Задай като водещ браузър, за да отворите настройките на Приложение по подразбиране в Windows;
  3. Намерете Уеб браузър в списъка;
  4. Изберете Vivaldi като водещ браузър в компютъра.

Ако виждате Vivaldi вече е водещият браузър! вместо бутона Задай като водещ браузър в Общи настройки, то тогава той наистина е зададен като водещ браузър.


Проверка за водещ браузър при пускане

Когато Vivaldi не е водещият браузър, при всяко отваряне на браузъра ще бъдете питани дали не искате да го направите водещ. За да забраните това известие:

  1. Преминете към Настройки > Общи > Пускане > Водещ браузър;
  2. Забранете Проверявай при пускане.