Обновяване на Vivaldi

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português Português

Винаги е добре да обновявате браузъра, за да се наслаждавате на най-новите възможности и да получавате последните поправени грешки и обновявания на защитата.

Ето как да обновите вашия браузър Vivaldi:

  • Когато Изтегляй и инсталирай самообновявания е разрешено в Настройки > Общи > Обновяване > Покажи настройките на обновяване, обновяването ще бъде изтеглено фоново и инсталирано при следващия повторен пуск. Съобщението Готовност за обновяване също ще се появи отдясно на лентата с адреси, когато обновяването е изтеглено. Щракнете върху него и след това върху Пусни повторно, за да го завършите. 
    Ако Vivaldi първоначално е бил инсталиран за всички потребители (разширена настройка в инсталатора на Vivaldi), тази настройка ще бъде преименувана на Изтегляй автоматично обновявания и известявай готовността за инсталирането им и обновяванията няма да бъдат изцяло тихи. Обновената версия ще бъде изтеглена фоново и в Windows ще се появи известие, което ще ви информира, че е готова за инсталиране. Щракването върху него ще задейства процеса на надграждане и Windows ще покаже диалог Управление на потребителските акаунти (UAC), за да завършите надграждането за всички потребители във вашата система.
  • Проверете за обновяване ръчно от дървовидно меню на Vivaldiменю на Vivaldi > Помощ > Проверка за обновяване. Когато има обновяване, ще се отвори диалог със списъка с изменения. Щракнете върху Инсталирай обновяването в долния десен ъгъл, за да обновите Vivaldi.
  • Изтеглете най-новата версия на браузъра от Vivaldi.com и я инсталирайте на същото място със същите настройки като текущия браузър.

Ако след обновяване браузърът не работи както преди, опитайте да отстраните неизправността. Не се препоръчва връщане към по-стара версия, тъй като това може да повреди профила на браузъра и да предизвика конфликти, ако не веднага, то в бъдеще.

Was this page helpful?