Калкулатор

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Português Português Български 简体中文

Помоћу брзих команди Vivaldi прегледача можете у трен ока извршити разне прорачуне.

Отворите брзе команде притиском на F2 / ⌘ E на тастатури и почните да куцате једначину. На пример, „5166/123”, „sqrt 9” итд.

Решење ће се појавити испод поља за унос а такође и у избледелој боји после једначине у пољу за унос. Када притиснете Enter, решење ће се аутоматски копирати у меморију.

Типови израчунавања који су тренутно доступни:

 • Сабирање (x+y)
 • Одузимање (x-y)
 • Множење (y*z или y x z)
 • Дељење (x/y)
 • Остатак (x%y)
 • Степеновање (x^y)
 • Квадратни корен (sqrt x)
 • Факторијел (x!)
 • Логаритам (ln x, log x, log10 x)
 • Тригонометријске функције (sin x, cos x, tan x)
 • Инверзне тригонометријске функције (asin x, acos x, atan x)
 • Хиперболичне функције (sinh x, cosh x, tanh x)
 • Инверзне хиперболичне функције (asinh x, acosh x, atanh x)
 • Заокруживање нагоре/надоле/најближе (ceil x, floor x, round x)
 • Апсолутна звездана величина (abs x)