Изнасяне на данните на профил във Vivaldi

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська 简体中文

Профилът във Vivaldi предоставя достъп до множество различни услуги на Vivaldi. Това означава, че изнасянето на данни зависи от конкретната услуга и трябва да се извърши поотделно за всяка услуга, която използвате.

Ако търсите инструкции за внасяне и изнасяне на данни от браузър Vivaldi, разгледайте помощната страница: внасяне и изнасяне на данни.


Уебпоща

Поща: За да изнесете писмата от уебпощата на Vivaldi, най-добре е да настроите пощенски профил в пощенски клиент и да изтеглите цялата поща. Ако пощенският клиент не открива автоматично настройките на сървърите, може да ги намерите в помощната страница уебпоща на Vivaldi.net.
За да пренесете писма от един пощенски профил в друг, настройте двата профила в един и същ пощенски клиент и копирайте писмата от пощенските папки на единия профил в пощенските папки на другия.
За да изтеглите единично писмо, щракнете върху Още > Изнеси, след като изберете/отворите писмото, което искате да изтеглите.

Контакти: На страница Контакти има два начина за изнасяне на контакти. Или всички заедно, или само избраните (задръжте натиснат Shift или Ctrl/⌘, за да изберете множество контакти). Файлът vCard (.vcf) ще бъде записан в компютъра.

Календар: Календарите могат да бъдат изнасяни като файлове iCalendar (.ics) от страница Календар в уебпоща на Vivaldi. Ако имате множество календари, те трябва да бъдат изнесени поотделно.


Блог

За да изнесете публикации, страници и носители от вашия блог на blogs.vivaldi.net преминете към Табло > Инструменти > Експорт на блога. Изберете това, което искате да изнесете, и щракнете върху Сваляне на XML файла. Файлът XML ще бъде записан в компютъра.


Форум

За да изнесете данните от форума, преминете към форумния профил на https://forum.vivaldi.net/me. Отворете менюто с три точки отдясно, точно срещу картината за корица, и изберете Вашите права и съгласие. Има начин да изнесете своя профил и публикации като файлове .csv, а каченото съдържание — като файл .zip.


Vivaldi социално

За да изнесете данните от Vivaldi социално, преминете към Предпочитания > Внос и износ > Експортиране на данни или отворете тази препратка — https://social.vivaldi.net/settings/export. Там може да изтеглите списъка със следвани, блокирани и заглушени профили, както и своите списъци, отметки и копия, които сте блокирали, като файлове CSV.

За да изнесете своите публикации и качени носители, щракнете върху Заяви своя архив. Изчакайте, докато архивът бъде компилиран (ще бъдете известени по е-поща), и след това щракнете върху Изтегли своя архив.


Свер

Всички сверявани данни са шифровани и за момента могат да бъдат достъпни само локално от устройства, които са били сверени с профила във Vivaldi.net. За да изнесете данните от браузъра, разгледайте помощната страница внасяне и изнасяне на данни.